Lezerspost: Dorpsstraat als woonerf

In Lezerspost van 30 november lanceert Bas Montelban een lumineus idee. Richt de Dorpsstraat in als woonerf met een maximum snelheid van 15 km/u voor automobilisten. Winkels en horeca blijven goed bereikbaar en rustige buurten blijven gevrijwaard van doorgaand verkeer en sluipverkeer. Automobilisten kunnen zelf kiezen, de route over het woonerf of via de Mient. Inderdaad een efficiënte oplossing.

R.L.H. Stuurop, Castricum