Huisartsenpraktijken gaan samen

Castricum – De huisartsenpraktijk van Doeksen & Weijer en van Remmelzwaal gaan met ingang van 1 juli a.s. verder als gezamenlijke Dorpspraktijk aan de Korte Cieweg. De artsen verwachten hierdoor de huidige samenwerking nog meer te kunnen versterken.

Door Hans Boot

Niels Remmelzwaal, Freek Weijer en Maaike Doeksen zijn al geruime tijd als huisarts gevestigd aan de Korte Cieweg. Niels: ,,In 2006 ben ik in Castricum begonnen als opvolger van dokter Nooitgedacht en in 2009 ben ik samen met de praktijk van Doeksen verhuisd naar de huidige locatie.’’ Maaike Doeksen is in 2004 als huisarts begonnen in de praktijk van haar vader en heeft die in 2006 overgenomen. In september van dit jaar is ze twintig jaar huisarts en is daarmee al jaren een gevestigde naam in het dorp. Freek Weijer maakte als coassistent bij Maaike Doeksen kennis met het huisartsenvak en is nu al meer dan tien jaar werkzaam in de Dorpspraktijk. Sinds 2017 is hij praktijkhouder in een, nu nog bestaande, duo-praktijk met Maaike Doeksen.

Expertise

Ondanks dat er al sprake is van een grote mate van samenwerking, waren er genoeg redenen voor de artsen om een fusie aan te gaan. Freek licht toe: ,,Vorig jaar hebben we besloten om deze in feite logische stap te zetten. De continuïteit wordt daardoor nog beter gewaarborgd. Er is straks geen vakantiesluiting meer, dus patiënten kunnen hier altijd terecht. Bovendien kunnen we gebruik maken van elkaars expertise.’’ Niels vult hem aan: ,,Ook kunnen de toenemende werklasten, die we naast onze patiëntenzorg hebben, gezamenlijk gedeeld worden waardoor we in dit veranderende zorglandschap meer tijd overhouden voor onze patiëntenzorg. Het voelt ook goed om samen op te trekken, met name doordat de zorgvraag steeds groter wordt en we nu gezamenlijk de pieken eruit kunnen halen.’’

Verandering telefoonnummer

Door deze samenwerking verandert er verder niet veel voor de patiënten; ze kunnen gewoon een afspraak maken bij hun vaste huisarts of een van de waarnemers. Het online patiëntenportaal kan ongewijzigd gebruikt worden. Wat wel verandert is het telefoonnummer van praktijk Remmelzwaal. Per 1 juli geldt het huidige telefoonnummer van praktijk Doeksen/Weijer als telefoonnummer voor de gehele praktijk. Dit nummer is: 0251 653847. De gezamenlijke website is vanaf 1 juli te vinden op dorpspraktijk.praktijkinfo.nl. Alle patiënten worden hierover middels een e-mail geïnformeerd.

Op de foto, van links naar rechts:
Freek Weijer, Maaike Doeksen en Niels Remmelzwaal. (Foto: aangeleverd)