Hoogbouw op Duin en Bosch krijgt vorm

Foto boven:
Het woonzorgproject van Philadelphia. (Foto: Hans Boot)

Castricum – Het is al ruim een half jaar geleden dat in deze krant informatie werd verstrekt over de laatste bouwprojecten op het landgoed Duin en Bosch. Inmiddels zijn vier van de vijf nagenoeg gereed of gestart. De vijfde locatie ligt er voorlopig nog maagdelijk bij.

Door Hans Boot

Sinds september vorig jaar is op Duin en Bosch veel veranderd wat de resterende bouwlocaties betreft. Allereerst wordt aan de 17 vrijstaande woningen volgens plan Nieuw Koningsduin op de plek van het vroegere zusterhuis de laatste hand gelegd, dus is de oplevering daarvan zeer binnenkort te verwachten. Ook het woonzorgproject ‘Phila Boschpark’ van Philadelphia Zorg naast paviljoen Breehorn vordert gestaag. De locatie heeft drie bouwlagen en bevat 27 studio’s/appartementen voor ouderen met een verstandelijke beperking. De opdrachtgever verwacht de bouw in het derde kwartaal van dit jaar te kunnen opleveren.

De sociale huurwoningen van Kennemer Wonen. (Foto: Hans Boot)

De hoogbouw in vier lagen van 48 sociale huurwoningen van Kennemer Wonen op de locatie De Clinghe is ook voor een groot deel gerealiseerd. Daarover heeft de woningcorporatie laten weten dat de woningen naar verwachting in de loop van november van dit jaar in gebruik kunnen worden genomen. Enige tijd daarvoor worden de woningen geadverteerd via SVNK.

Duinwoningen

Verder is Building4you gestart met de fundering voor 48 luxe en wellnessappartementen aan de Oude Parklaan tegenover de watertoren. De ontwikkelaar hoopt deze woningen in het vierde kwartaal van 2024 op te leveren. Dit gebouw in eveneens vier lagen wordt voorzien van een ‘Herberg voor herstel’, bedoeld om mensen met een complexe burn-out een tijdelijk verblijf en behandelprogramma te bieden.

Tot slot resteert het plan ‘Marelsdal’ net buiten de ingang aan de Duinenboschweg, dat voorziet in de bouw van elf luxe ‘duinwoningen’. Het terrein ligt er al maanden bouwrijp bij, maar door diverse oorzaken is de bouw volgens de makelaar nog niet gestart. Die is nu gepland in het vierde kwartaal van dit jaar. Overigens heeft de ontwikkelaar aangegeven dat het aantal woningen is verlaagd naar tien om het plan transparant te houden, waardoor open zichtlijnen op de achterliggende natuur blijven bestaan.