Gedeputeerde Esther Rommel geeft lezing

Castricum – Op 15 februari om 19.30 uur geeft Esther Rommel, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Natuur en Landschap, een lezing in de Tuin van Kapitein Rommel. Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Reserveer daarom tijdig op www.tuinvankapiteinrommel.nl à 3,50 euro inclusief koffie/thee.

Noord-Holland is een prachtige provincie met unieke landschappen. Alleen al in de omgeving van Castricum zijn polders, moeraslanden, duinen en open water. De druk op het landschap is echter enorm. Noord-Holland heeft te maken met klimaatverandering, moet de natuur beschermen én er ligt een woningbouwopgave waarbij ook gekeken wordt waar plek is om duurzame energie op te wekken. Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) gaat in haar lezing onder andere in op het behoud van het landschap voor de toekomst.

Kapitein Rommel was de oudoom van Esther Rommel. Respect voor de natuur heeft zij van jongs af aan meegekregen. Iedereen moet kunnen genieten van de natuur die Noord-Holland rijk is. Esther Rommel is opgegroeid in Noord-Kennemerland, één van de 32 landschappen met de titel ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’. Deze omgeving is voor haar een speciale plek omdat zij hier in de winter kon schaatsen, in de zomer het landschap in kon lopen en in het voorjaar naar het eerste kievitsei zocht maar ook over slootjes sprong. Beschermen van dit landschap is belangrijk voor de weidevogels, watervogels, de zoogdieren en de vissen die er leven. In het bijzonder bij provinciaal landschap wordt naast de natuur ook de cultuurhistorische, aardkundige en landschappelijke waarde beschermd. (Foto: aangeleverd)