College verkort pilot afsluiten Dorpsstraat

Op verzoek van acht raadsfracties werd er afgelopen donderdagavond een spoeddebat gehouden over de proef die vorige week is gestart voor het afsluiten van de Dorpsstraat. Uit de discussies bleek dat het project onvoldoende is voorbereid. Een motie om onmiddellijk met de pilot te stoppen haalde het niet, maar de raad ging wel akkoord met een tussenvoorstel van het college om de proef twee weken korter te maken.

Door Hans Boot

De proef was nog maar een paar dagen gestart of de bewoners van de Verzetsheldenbuurt stonden op hun achterste benen vanwege de overlast van sluipverkeer door hun straten. Na alle publiciteit en onder druk van het aangevraagde spoeddebat werden de betonblokken op de kruising Verlegde Overtoom/Breedeweg/Meester Ludwigstraat verwijderd, maar daar bleef de kritiek niet bij, zoals fractievoorzitter Roel Beems van CKenG het spoeddebat inleidde: ,,De opdracht voor de proef was duidelijk, maar de uitvoering deugt niet. Zowel de leefbaarheid als veiligheid kwamen de afgelopen week in de knel en op deze manier kan deze proef geen zes weken duren. Auto’s reden over stoepen, vrachtauto’s kwamen vast te zitten en er ontstonden gevaarlijke situaties voor Bonhoeffer-scholieren. De vraag aan het college is of er alternatieven kunnen worden ingesteld voor deze proef. Er is nu sprake van twee proeven, namelijk het knelpunt bij de spoorwegovergang en het autoluw maken van het centrum. Deze zijn moeilijk te combineren en worden nu half uitgevoerd.”

Pappen en nathouden’
Daarna mochten de raadsleden hun zegje doen. Gerrit Krouwel (VVD) was verbaasd dat de bewoners van de Verzetsheldenbuurt tijdens eerdere informatieavonden erg mild waren en nu fel reageren. Gerard Brinkman (GroenLinks) vond dat in de eerste plaats de veiligheid voor fietsers moest worden vergroot. Daarnaast miste hij borden waardoor autorijders worden ontmoedigd om het centrum in te rijden.

Volgens Harold Ebels was de fractie van D66 ook bestookt met verontrustende informatie, maar hij wilde het college nog een kans geven om met een aanvaardbare oplossing te komen, waarbij Rob Schijf (GDB) zich aansloot. Ook Ada Greuter (PvdA) keurde de gelijktijdige uitvoering van de twee proeven af en maakte zich zorgen om het winnen van vertrouwen bij de inwoners.

Leo van Schoonhoven van de gelijknamige fractie verwees naar twee filmpjes die van de opstoppingen zijn gemaakt en veel schrik aanjagen. Hij stelde dat de oplossing door pappen en nathouden niet is te vinden en adviseerde in overleg te gaan met de betrokken bewoners. Ralph Castricum stelde dat alle ophef al was voorspeld en zijn partij Forza! alleen voor stopzetting van de pilot is. Barbel Böhling (DeVrijeLijst) was van mening dat tijdige evaluatie een belangrijk onderdeel van de proef was en wilde weten hoe monitoring in dit geval plaatsvindt.

Nieuwe borden
Wethouder Ron de Haan kreeg vervolgens het woord om op de debaters te reageren: ,,Wij hebben ons uitvoerig laten adviseren door verkeersdeskundigen over onder andere veiligheid. De mensen moeten op een gegeven moment beseffen of ze een omweg willen maken of niet. Geef ze daarvoor de tijd. Er valt niet aan te ontkomen dat de ingreep ergens schuurt.”

Zijn collega Paul Slettenhaar voegde daaraan toe dat er dezelfde avond nog nieuwe borden op bepaalde punten zouden worden geplaatst. Tegen middernacht schorste voorzitter Mans de vergadering voor enkele minuten, omdat er een alternatief voorstel door VVD, CKenG en CDA was ingediend om de pilot in te korten met twee weken tot de herfstvakantie. Tot slot werd er daarover en de motie van Fractie van Schoonhoven, PvdA en Forza! om per direct met de proef te stoppen, gestemd. Het resultaat was dat een meerderheid voor het tussenvoorstel was en de motie werd verworpen.