boekhouder

ZZP’er bespaar kosten en laat uw boekhouder geen jaarrekening opmaken

PARTNERBIJDRAGE

Bespaar kosten als zzp’er en laat geen jaarrekening opmaken door uw boekhouder/accountant. Dat is het advies van zzp-boekhouder.

Uiteraard dient u aan het einde van het boekjaar wel een balans- en winst en verliesrekening op te maken.

Balans

Dat is voor een zzp’er voldoende. Het zit bij zzp-boekhouder in de maandprijs van 80 euro excl. Btw die u betaalt en zo’n balans en winst- en verliesrekening is voldoende om ook uw aangifte Inkomstenbelasting te doen.

Op de balans staan, net als in de jaarrekening ook uw bezittingen en schulden op 31 december. Denk hierbij aan vervoermiddel, pand, inventaris, debiteuren, vordering omzetbelasting en liquide middelen en schulden  zoals te betalen omzetbelasting, lening, eigen vermogen en crediteuren.

Jaarrekening

Veel zzp’ers laten onnodig een jaarrekening opmaken, die kost u honderden euro’s. En u krijgt dan een uitgebreid boekwerkje met kengetallen waar u, in beginsel, geen behoefte aan heeft.

Uit de software van de zzp-boekhouder komt ook de winst- en verliesrekening waarop omzet (exclusief btw) staat en kosten (exclusief btw) staan. Deze bedragen neemt de boekhouder over in de aangifte Inkomstenbelasting.

Hypotheek

Heeft u t.z.t omdat u b.v. een huis gaat kopen of een zakelijk pand wil aanschaffen wel een jaarrekening nodig dan kan uw boekhouder die ook van oude jaren nog opmaken.

Een krediet verstrekker gaat namelijk niet altijd akkoord met de uitdraai van de balans-  en winst- en verliesrekening bij de aanvraag van een lening of hypotheek.

U bestelt dan bij uw boekhouder een jaarrekening van de betreffende oude jaren en betaalt dan een extra bedrag omdat u de info nu wel nodig heeft.