Zwanendrift in Huis van Hilde

Castricum – In Huis van Hilde is sinds woensdag 18 september een nieuwe Vondst van de Maand te zien: een bijzondere zwanenhalsband van messing, gevonden in de slotgracht van Kasteel Egmond in 1934. De zwanenhalsband dateert uit de achttiende eeuw, maar uit middeleeuwse geschriften blijkt dat het houden van zwanen al sinds de Middeleeuwen werd gedaan.

Deze gratis toegankelijke, tijdelijke presentatie is een voorproefje van de tentoonstelling ‘Op zoek naar Ridders en Kastelen’ die vanaf 12 oktober te zien is; met daarin o.a. de reconstructie van verdwenen middeleeuwse kastelen, bijzondere vondsten die gedaan werden in en rondom kasteelterreinen en ridders die uitleg geven over diverse voorwerpen.

In de jaren ‘30 van de vorige eeuw werden de funderingen van voormalig kasteel Egmond blootgelegd. Tussen de duizenden vondsten die tevoorschijn kwamen, bevindt zich ook een zwanenhalsband. Hoewel deze halsband dateert uit de achttiende eeuw, was het houden van zwanen een oud landsheerlijk recht dat door de graaf van Holland sinds de Middeleeuwen aan belangrijke ambachtsheren, kastelen en steden werd uitgegeven. Dit recht was zowel een statussymbool als praktisch en economisch voordelig.

Adriaan Klaver

Om aan te geven dat men eigenaar was van deze geliefde dieren werden soms merktekens gekrast op de snavels en poten. Soms kregen ze ringen om hun nek, gegraveerd met de naam of het wapen van de eigenaar. Op deze zwanenhalsband is de naam Adriaan Klaver gegraveerd. Hij was een schout en ontvanger van Alkmaar en bezat de buitenplaats ‘Voorhoef’, iets ten oosten gelegen van kasteel Egmond. (Foto: Joyce Teunissen)