Zorgen over voortgang huisvesting verblijfsgerechtigden

Castricum – De fractie van GroenLinks maakt zich grote zorgen over de traagheid waarmee huisvesting voor verblijfsgerechtigden wordt gerealiseerd. In een e-mail aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland worden deze zorgen nog eens benadrukt.

De mail volgt op de briefwisseling tussen GS en het college van de gemeente Castricum. Weliswaar wil de gemeente zogenoemde flexwoningen realiseren, maar dat kost volgens GroenLinks dusdanig veel tijd dat te voorzien valt dat er dit kalenderjaar nog geen woning gerealiseerd wordt. De fractie spreekt van wedden op één paard. ,,En dan ook nog eens een nogal traag paard.’’ Het feit dat er bovendien geen alternatief wordt geboden, verontrust GroenLinks nog het meest.