Zorgen over terugloop vrijwilligers brandweer

Zorgen over terugloop vrijwilligers bij brandweer
Castricum – ,,De afgelopen tijd zijn er nogal wat ervaren vrijwilligers vertrokken bij de Castricumse brandweer. De omvang van het korps is nu zodanig beperkt, dat de veiligheid van onze inwoners in het geding komt. Steeds vaker zal er bij calamiteiten een beroep gedaan moeten worden op korpsen van buiten de gemeente. Dat betekent ook langere aanrijtijden, juist op momenten dat iedere seconde telt.’’ Aan het woord is Roel Beems van CKenG die hiermee aanhaakt op het nieuws dat Radio Castricum105 naar buiten bracht in een interview met vrijwillige brandweermannen.
,,De fractie van CKenG is zowel verontrust als ontstemd over deze ontwikkeling. Het vertrek van de vrijwilligers is namelijk het gevolg van hun onvrede over de gang van zaken bij de Veiligheidsregio Noordholland-Noord, waar Castricum, samen met 22 andere gemeenten, deel van uitmaakt. De brandweerdiensten zijn recent anders ingericht en hebben als gevolg dat er nu te weinig spuitgasten zijn en een overschot aan managers op kantoor die nog nooit een brandslang in handen hebben gehad. Bovendien is de gemeente Castricum met ingang van 2015 jaarlijks 300.000 euro extra kwijt aan de Veiligheidsregio. CKenG vindt het onbegrijpelijk dat wij meer geld moeten betalen voor minder dienstverlening. Daarom heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W. Wij willen onder meer weten wat het college gaat doen aan deze ontwikkelingen.” Ook Ron de Haan van De VrijeLijst heeft het college vragen gesteld over deze kwestie. Dat zegt hij op Twitter.