Zorgen over omgevingsaanvraag voor hotel op strand Castricum

Castricum – De ingediende omgevingsaanvraag voor de vestiging van een hotel op het strand van Castricum heeft geleid tot bezorgdheid. De Stichting Alkmaardermeeromgeving verzoekt de gemeenteraad in een brief van 11 juli jl. dringend om zorgvuldig onderzoek te doen naar de bredere implicaties van deze plannen.

De aanvraag is ingediend door Zoomers en heeft betrekking op de noordelijke helft van hun strandpaviljoen. Het zou gaan om zestien ‘seizoensgebonden strandhuisjes’. Opvallend is volgens de Stichting Alkmaardermeeromgeving dat de aanvraag ‘gebruikmaakt van de zogenaamde kruimel-procedure, om het huidige bestemmingsplan te omzeilen’. Hierdoor kan het hotel ’tijdelijk’ worden gemaakt, in dit geval voor tien jaar. De Stichting Alkmaardermeeromgeving benadrukt de noodzaak van een aanpassing van het bestemmingsplan in haar brief en wijst op provinciale en landelijke afspraken, zoals het Kustpact en de Kustzonering. Tevens benadrukt zij de wens van de inwoners ‘voor het behoud van een rustig familiestrand’.

Vanavond buigt de gemeenteraad zich over het voorstel. Na de raadsbijeenkomst zal het college met een definitief besluit komen over de omgevingsvergunning. (Archieffoto: De Castricummer)