Zorgcentrum ‘De Cameren’ bestaat vijftig jaar

Limmen – Zorgcentrum De Cameren bestaat binnenkort vijftig jaar. Dit wordt komende week feestelijk gevierd. In dit artikel een terugblik op de ouderenzorg in Limmen die zich ooit beperkte tot enkele kleine sobere kamertjes en zich ontwikkelde tot het huidige zorgcentrum.

Door Henk de Reus

Ouderenzorg was tot diep in de 19de eeuw voornamelijk een zaak van liefdadigheid. ‘De Kamers’ (huisjes die onderdak boden aan oude gedienstigen van het landgoed ‘Den Burg’) zijn hiervan een voorbeeld. Zij bevonden zich aan de Dusseldorperweg, nabij de Hyacinthenlaan. Een steen, die zich in de gevel van ‘De Cameren’ bevindt en steeds met nieuwe ontwikkelingen meeverhuisde, laat zien dat de oorsprong uit 1620 dateert. Je kon toen nog niet echt spreken van armen- en ouderenzorg in Limmen.

‘De Kamers’ aan de Dusseldorperweg, nabij de Hyacinthenlaan werden gebouwd in 1620. (Foto: Stichting Oud Limmen)

In 1914 werd de bouw van een groter en ruimer verzorgingshuis (Maria-oord) voltooid. Het was afgestemd op de inmiddels gegroeide bevolking. De toenmalige pastoor Peeperkorn zette zich in voor de aankoop van het terrein naast de kerk. Aan de linkerkant van Maria-oord bevonden zich kamertjes voor betalende en niet betalende ouderen van dagen. Een jaar later werd er een katholieke school achter het Maria-oord gebouwd. Zusters van de ‘Voorzienigheid’ zorgden voor de ouderen en voor het lesgeven op de school.

In de tweede helft van de jaren vijftig kregen de mannelijke bewoners grotere kamertjes. In 1952 ging ook burgerpersoneel in het Maria-oord werken. In 1959 werden de strozakken waarop men sliep vervangen door kapokmatrassen. In het zelfde jaar bracht een nieuwe mannelijk bewoner een TV mee. De andere bewoners wisten niet wat ze zagen. Dit was een wonder!

Verzorgingshuis Maria-oord dateerde uit 1914. (Foto: Stichting Oud Limmen)

In 1964 werd de nieuwe Wet op de bejaardenoorden van kracht. Maria-oord voldeed niet meer aan de eisen van die tijd. Er werd tot nieuwbouw besloten en een aparte stichting in het leven geroepen: ‘Stichting De Cameren’. Zij kwam met het plan om 20 bejaardenwoningen en een verzorgingshuis met 55 bedden te bouwen. De bewoners van Maria-oord verhuisden op 20 januari 1971 naar het nieuwe gebouw. Het betekende luxe voor hen om een eigen kamer, wc en douche te hebben. Voor nieuwe kandidaten voor een woning of kamer werd contact gezocht met de toenmalige dorpsdokter, dr. Bremmers. Hij hield een lijstje bij met personen die hiervoor in aanmerking kwamen.

Als gevolg van de vergrijzing, een grotere zorgbehoefte, strengere regelgeving, bezuinigingen en de complexiteit van de zorg werd in 1992 samenwerking met Uitgeest en Akersloot gezocht en kwam Stichting De Rietlanden tot stand. Later werd de samenwerking uitgebreid met De Boogaert en De Santmark in Castricum. Door de zorgzwaarte ontstond er steeds meer behoefte aan gespecialiseerde zorg.

Zusters van de Voorzienigheid ontfermden zich over de ouderen. (Foto: Stichting Oud Limmen)

In 2004 werd het huidige pand aan de Lage Weide betrokken. In juni 2006 fuseerden Thuiszorg IJmond en Partners in de Zorg tot Viva. Inmiddels levert De Cameren specialistische verpleeghuiszorg.

Eerste vrijwilligers

Wieke Bismeijer-Althuis is activiteitenbegeleider Welzijn plus en vertelt dat in 1971 de eerste vrijwilligers in het ‘oude’ De Cameren over de vloer kwamen. ,,Tiny Huijsmans en Diny Jansen hadden zich direct aangemeld. Tiny heeft dit werk bijna twintig jaar gedaan en Diny heeft haar werk zelfs nog in het ‘nieuwe’ De Cameren voortgezet. Ze mochten zelf veel organiseren, maar de eerste opzet was het individuele bezoek. Dit werd al gauw uitgebreid naar spelletjes middagen/avonden. Het droeg bij aan de gezelligheid en de knusheid in het verzorgingshuis. Inmiddels zijn Tiny en Diny zelf bewoner van De Cameren.”

Verzorgingshuis ‘De Cameren’ werd gebouwd in 1971 en maakte in 2004 plaats voor een nieuw pand. (Foto: Stichting Oud Limmen)

Feestweek

Vanaf maandag 25 oktober tot en met vrijdag 29 oktober wordt het vijftigjarig bestaan uitbundig gevierd met onder andere een foto tentoonstelling en een film van Stichting Oud Limmen, een kerkviering, oudhollandse spelletjes, een jubileum bingo, een drie gangen feestmenu, een playback show en een optreden van ‘Gouwe Ouwe’. Het belooft een geweldig spektakel te worden.

Bron: Stichting Oud Limmen

Diny Jansen (l) en Tiny Huijsmans waren de vrijwilligers van het eerste uur en zijn nu bewoners van De Cameren. (Foto: Wieke Bismeijer)