Zeven sleuven zorgen voor dynamiek in het duin

Castricum – Zeven sleuven in de eerste duinenrij moeten de natuur in de Castricumse duinen de komende decennia gezond houden en er ook voor zorgen dat de duinen op een natuurlijke manier mee kunnen groeien met de stijgende zeespiegel.

In de tweede helft van november start PWN ter hoogte van strandpaal 42 en 43 tussen Castricum en Egmond aan Zee met de werkzaamheden. Via de sleuven kan het zand vanaf het strand honderden meters het achterliggende duingebied inwaaien en zo zorgen voor zandtoevoer en open plekken. Met deze maatregel werken PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) samen aan dynamisch kustbeheer.

Volgens HHNK heeft het aanbrengen van sleuven in het voorste deel van de duinen geen nadelig effect op de waterkerende werking van de duinen. Uit metingen blijkt dat het zandvolume van de waterkering hiermee toeneemt. „Op dit moment voldoet de duinwaterkering aan de eisen die gesteld worden aan de waterveiligheid, maar we weten ook dat de zeespiegel verder stijgt en de eisen zullen toenemen”, legt objectbeheerder Martien Witte uit. „Nu we die stuifkuilen en sleuven toestaan om de natuur te bevorderen en weerbaarder te maken, gaan we ook door met meten. Zo krijgen we meer inzicht in de werking van het kustsysteem met stuivend zand. Als blijkt dat het goed werkt, kunnen we dit type maatregelen om de waterkerende werking te versterken breder toepassen”.

(Foto: Oude en nieuwe situatie van een vergelijkbaar project in Nationaal Park Zuid-Kennemerland – aangeleverd)