Zestig jaar Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland

Dit jaar viert Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland het zestigjarige lustrum. Dit gaat breed gevierd worden met een expositie van de diverse groepen binnen de Vogelwerkgroep. Ook zijn er verschillende lezingen en een jeugdexcursie. Op 10 maart start de jubileumviering met het openen van een expositie over het wel en wee van de verschillende werkgroepen.

Op die dag is er al een uitgebreid programma. De jeugdexcursie start om 9.30 uur bij De Hoep en gaat via de ijsbaan en vogelhut De Winterkoning terug naar De Hoep. Na de excursie zal de expositie bezocht worden van de Vogelwerkgroep. Deze excursie is voor kinderen vanaf tien jaar en er zijn geen kosten aan verbonden.

Om 14.00 uur start een lezing van Wim de Groot over vogels in Zuid-Amerika. De officiële opening van de expositie is in de pauze van de lezing. Bij de  afsluiting van de expositie op 21 april is er nog een lezing om 14.00 uur over tien jaar stadsvogelbescherming door Jip Louwe Kooimans. Voor dieren die in de stad hun belangrijkste leefgebied vinden, moet de bescherming plaatsvinden binnen de grenzen van de stad. In 2006 startte Vogelbescherming Nederland als eerste ter wereld een beschermingsplan voor stadsvogels. De werkelijke viering voor de leden is op 24 maart vanaf 13.00 uur in De Hoep, waar twee besloten lezingen worden gegeven.