Zeeweg mogelijk anders ingericht

De weg tussen de rotonde Bakkum tot aan de kust wordt aangepakt door de Provincie Noord-Holland, tenminste, dat wordt onderzocht. Mogelijke realisatie is pas over vijf jaar. De toegestane snelheid is hier 60 km/uur, maar de weg heeft de uitstraling van een 80 km/uur weg, aldus de provincie. Door woningbouw op het terrein van Dijk en Duin komen er steeds meer toegangen en wordt oversteken lastig.
Ook bestaat het plan om een nieuwe aansluiting van de N203 te realiseren op de A9 bij de op- en afritten Akersloot als nieuwe verbinding van het verkeer uit Castricum en Limmen, ter vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in Uitgeest.
De provincie Noord-Holland investeert in 2017 277 miljoen euro aan wegen en vaarwegen in de provincie. Van dit bedrag wordt de provinciale infrastructuur onderhouden, verbeterd of uitgebreid. Door meerdere projecten in dezelfde regio tegelijk aan te pakken wordt de hinder voor gebruikers en omwonenden beperkt en kan de provincie efficiënter werken. Gedeputeerde Staten leggen het voorstel van de investeringen voor aan Provinciale Staten, die hier in het najaar over beslissen.