Yvonne zet zich al dertig jaar in voor Burkina Faso

Limmen – Ruim dertig jaar geleden trad Yvonne Zomerdijk (66) toe tot de Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen (WOL). Mede door haar tomeloze inzet kwamen een aantal zeer succesvolle projecten in Burkina Faso van de grond. Ze kijkt hier met plezier op terug maar geeft ook aan dat haar missie er nog lang niet op zit.

Door Henk de Reus

Yvonne herinnert zich nog goed het eerste bezoek aan het West-Afrikaanse land. ,,In de begintijd van W.O.L. liepen er enkele kleinschalige projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Vrouwen in Limmen hadden een correspondentieproject met vrouwen uit dat land. De ontvangst in 1996 was overweldigend. De dorpschef van Nimouya vertelde iets over het leven in het dorp dat vooral voor vrouwen zwaar was. Ze wilden graag een graanmolen om hun dagtaak te verlichten. Dit gold ook voor de vrouwen in het dorp Tougué-Mossi, die en passant ook nog graag een kraamkliniek wilden.” Er vindt ook een ontmoeting plaats met onderwijzer Salif Sodré. Dit laatste leidt tot de oprichting van Développement Sans Frontière (DSF), waarmee de samenwerking formeel wordt bekrachtigd en een juridische status krijgt. Dorpen in Burkina Faso kunnen zich bij DSF aansluiten.

Promotiecampagne beroepsonderwijs in 2019. Yvonne, samen met een groepje leerlingen van de naaischool. Zij fungeerden die dag als gastvrouwen. (Foto: aangeleverd)

Graanmolens en kraamkliniek

Het is Yvonne en haar collega’s er alles aan gelegen om de wens (aanschaf graanmolens) in vervulling te laten gaan. Terug in Nederland organiseren ze een Country Fair in Limmen voor de graanmolens. De kraamkliniek wordt mogelijk gemaakt door allerlei acties op het Horizon College. Hier werkte Yvonne tot voor kort als docente. De acties brengen F 42.000,– op. De cheque wordt overhandigd aan Salif Sodré die inmiddels coördinator van DSF is. In 1999 worden de graanmolens feestelijk in gebruik genomen. De vrouwen vertellen dat zij nu meer tijd overhouden voor onderwijs aan hun kinderen en alfabetisering van zichzelf.

Een jaar later vindt de feestelijke opening plaats van de kraamkliniek. De dorpelingen hebben zelf meegeholpen met de bouw. De overheid van Burkina heeft een verpleegkundige aangesteld die een jonge vrouw uit het dorp opleidt tot vroedvrouw. In 2001 keert Yvonne terug naar Burkina en is het in de dorpen groot feest. Als waardering ontvangt zij van de dorpelingen een houten antilope kop. Deze moet haar geluk en bescherming bieden.

Yvonne: ,,Analfabetisme en onwetendheid zijn een groot struikelblok bij de bestrijding van armoede en voor de ontwikkeling van het land. Toen wij in 1996 met DSF begonnen ging in de dorpen nog maar 10% van de kinderen naar de basisschool, voornamelijk jongens. Van de volwassenen in de dorpen kon alleen de dorpsonderwijzer lezen en schrijven. DSF wilde hier verandering in brengen. Zij werd partner van ICCO, een grote Nederlandse ontwikkelingsorganisatie, en later ook van Kinderpostzegels. Onder de leus ‘Onderwijs voor Ontwikkeling’ zijn we met elkaar aan de slag gegaan.”

Bezoek 2006 aan een van de scholen waar het schapenproject werd uitgevoerd. Ter gelegenheid van het bezoek hadden de kinderen hun schaap mee naar school genomen. (Foto: aangeleverd)

Schapenproject

Succesvol was het schapenproject dat liep van 2000 tot 2013. Yvonne. ,,Met dit project hebben we 3000 kinderen, voornamelijk meisjes, op school gekregen en gehouden. We gaven een jong schaap aan de leerling en zijn ouders die het gedurende een jaar verzorgden. Aan het einde van het schooljaar werd het schaap weer verkocht en met de winst van het groot geworden schaap werd schoolmateriaal voor de leerling gekocht en een nieuw jong schaap. Wat overbleef gebruikten de ouders bijvoorbeeld voor gezondheidszorg.”

Lintje

De tomeloze inzet van Yvonne blijft niet onopgemerkt. In 2009 ontvangt zij een onderscheiding vanwege haar 20 jarige inzet voor Burkina Faso. Het wordt groots gevierd op het kantoor van DSF.

Start ‘monsterfietstocht’ in 2010 van Limmen naar Burkina Faso. (Foto: aangeleverd)

Fietsen voor Burkina

In de jaren erop volgend ligt het accent op het vervolgonderwijs. WOL en DSF realiseren in de provinciehoofdstad Ouahigouya een groot onderwijscomplex. In 2006 mag Yvonne de eerste steen leggen. In 2010 krijgt het complex een enorme boost door de acties van ‘Fietsen voor Burkina’. Zo’n twintig deelnemers leggen een monstertocht tocht van vijfduizend kilometer af van Limmen naar Ouahigouya. Het levert 200.000 euro op voor onderwijs in Burkina Faso.

Als vervolgonderwijs kende men alleen algemeen voortgezet onderwijs in het land, terwijl er juist beroepsonderwijs nodig is om het land te ontwikkelen. Inmiddels beschikt het onderwijscomplex over vijf beroepsopleidingen. Echter het aantal leerlingen op het beroepsonderwijs bleef achter. In 2019 starten WOL en DSF met steun van Wilde Ganzen een promotiecampagne waarbij het belang van beroepsonderwijs voorop staat. Het leidt tot een verdrievoudiging van het aantal leerlingen.

Jonge ondernemers

Volgens Yvonne ligt er nog een grote uitdaging. ,,Werkgelegenheid is er nauwelijks in Burkina door het ontbreken van een formeel bedrijfsleven. Jongeren met alleen een vakopleiding blijken niet in staat om een eigen bedrijf op te zetten. Daarom gaan we jongeren na hun vakopleiding trainen in kennis en vaardigheden om een eigen bedrijf op te zetten. Voor de training is veel geld nodig. Het zou bijzonder fijn zijn als er mensen zijn die bereid zijn om te helpen het trainingscentrum te realiseren.’’

In 2009 ontvangt Yvonne een onderscheiding vanwege haar 20-jarige inzet voor Burkina Faso. Links naast haar coördinator DSF Salif Sodré. (Foto: aangeleverd)

Drive

Terwijl Yvonne over Burkina Faso vertelt spat de energie en de gedrevenheid er nog steeds van af. Waar komt haar drive vandaan? ,,Ik woonde in mijn kinderjaren in Zaandam. Dit is een rood bolwerk. Van huis uit kreeg ik mee dat je iets moet doen als je de wereld wilt veranderen. Ik ben geïnteresseerd in andere culturen en na mijn eerste bezoek aan Burkina Faso was ik meteen verslaafd aan dat land.”

Levenstaak

Als Yvonne wordt gevraagd wanneer haar missie is voltooid is het antwoord resoluut ‘Nooit’. ,,Ik kan dit niet loslaten, zeker omdat ik de resultaten en de vooruitgang zie. Het zou wel fijn zijn als meer vrijwilligers en donateurs onze projecten willen ondersteunen. Ook bestaat er grote behoefte aan nieuwe bestuursleden bij onze stichting. Deze vergrijst onderhand. Ik hoop dat zij na het lezen van dit artikel contact met de stichting opnemen want er is in Burkina Faso nog zoveel moois te bereiken!”

Ga voor meer informatie naar www.stichtingwol.com. Een donatie is welkom op NL18 RABO 0336426577.