Woningen verwarmen en koelen in de toekomst

Castricum – Het verwarmen en koelen van onze huizen: hoe gaan we dat doen in de toekomst? De lokale energiecoöperatie CALorie gaat de komende periode inloopavonden organiseren rondom dit vraagstuk.

Door Ans Pelzer

Guus Wattel vertelt: ,,We zijn het allemaal vanzelfsprekend gaan vinden dat onze huizen met gas verwarmd worden. Dat is heel comfortabel en daar zijn we aan gewend geraakt. De ouderen onder ons kunnen zich nog herinneren dat er voorheen allerlei andere manieren waren om te verwarmen. Er werd bijvoorbeeld veel op kolen en olie gestookt. Verwarmen met gas is achterhaald en gas pompen in Groningen kan sinds 1 oktober niet meer. Dus we moeten wat anders.’’

Van het gas af

Volgens internationale afspraken moeten we in 2050 van het gas af. Om te verwarmen, maar ook om te koelen, worden nieuwe oplossingen ontwikkeld. De tijd gaat snel!’’ CALorie organiseert drie avonden over deze warmtetransitie met informatie over de mogelijkheden die er zijn (en nog aankomen) om anders te verwarmen en te koelen. Het uitgangspunt is fossielvrij verwarmen en koelen. Welke uitdagingen en kansen zijn er als we ‘van het gas af’ moeten? Er zijn presentaties over de ‘drie sporen’: individuele oplossingen, kleinschalige collectieve oplossingen en grootschalige aanpak. Wattel:,,Het is nu de hete aardappel. We weten allemaal dat we van het gas af moeten, maar schuiven het voor ons uit. Het is ook een grote verandering die moeite kost en ook niet gratis is. Er is volop gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan en vragen te stellen.’’

Avonden over de warmtepomp

Daarnaast organiseert CALorie een drietal avonden over de warmtepomp. Wat is een warmtepomp nu precies (en wat niet), wanneer moet je er een aanschaffen? Voor velen nog een grote vraag. Wattel: ,,We leggen uit hoe de pomp werkt en wat de warmtepomp kost en bespaart. Eigenaren die recent een warmtepomp hebben laten aanleggen vertellen hun overwegingen en ervaringen. Ook als je al een warmtepomp hebt, ben je welkom om ervaringen te komen delen. Verder bespreken we de mogelijkheden en de hindernissen bij de aanschaf en installatie van een warmtepomp. We zijn reëel over de (on)mogelijkheden van een warmtepomp. We gaan goed stilstaan bij de voor- en nadelen.’’ Iedereen is welkom bij deze inloopavonden. (Foto: Pixabay)