Woningbouwplan Eerste Kwartier vertraagd

Foto boven:
De locatie waarop de woningen gebouwd zouden worden. (Foto: Hans Boot)

Castricum – Het zag er voor belangstellenden rooskleurig uit nadat op 19 juli jl. de omgevingsvergunning was verleend voor de bouw van 24 koopappartementen op de hoek van de Soomerwegh/Raadhuisplein, ware het niet dat er beroep is aangetekend tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

Door Hans Boot

Het woningbouwproject is bekend onder de naam Eerste Kwartier en zal worden gerealiseerd op de locatie Raadhuisplein 3, waar voorheen een rijwielzaak was gevestigd. Het pand, dat nu nog in gebruik is als sportschool, is eigendom van Wim van Vliet die met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten om de bouw van appartementen mogelijk te maken.

Volgens de betrokken makelaar Adri Hopman zou deze maand worden gestart met de verkoop, maar hij legt uit waarom deze actie is vertraagd: ,,Door Hoorne Vastgoed BV en zusterbedrijf Vomar Supermarkt is beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. We waren daardoor verrast, omdat we in de afgelopen jaren meerdere positieve gesprekken met het vastgoedbedrijf hebben gevoerd. De behandeling van het beroep duurt naar verwachting een half jaar. Dat is nog wel te overzien, maar het betekent ook dat de geplande start bouw in het eerste kwartaal van 2022 niet wordt gehaald.”

Gezamenlijke aanpak

Desgevraagd legt directeur Paul van der Eng van Hoorne Vastgoed uit waarom er bezwaren bestaan tegen de wijziging van de bestemming detailhandel in wonen op deze locatie: ,,We hebben de afgelopen jaren aan de kant van de Geesterduinweg al fors geïnvesteerd en zijn voornemens om dat ook aan de Soomerwegh te doen. Die investeringen zijn met het oog op de lange termijn nodig voor een optimale kwaliteit van het voor héél Castricum belangrijke winkelcentrum.”

Volgens Van der Eng is juist vanwege die langere termijn om strikt juridische redenen bezwaar gemaakt: ,,In onze ogen kloppen enkele aspecten nog niet en moet daarover duidelijkheid komen. Dat kost tijd en ik snap dat mensen, die een woning zoeken, de vertraging vervelend vinden. Maar als bepaalde zaken nu niet juridisch goed geregeld worden, loop je straks de kans dat het plan méér vertraging oploopt en aan kwaliteit verliest. Wij hebben zelf een plan gemaakt voor 190 woningen (waarvan 30% sociaal) en zijn graag bereid tot overleg over een gezamenlijke aanpak met daarin een integrale oplossing voor het parkeren.”

Reactie wethouder

Paul Slettenhaar, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Bouwen en Wonen, reageerde als volgt op het aangetekende beroep: ,,Wij betreuren deze actie. Er is uitgebreide participatie geweest. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Raadhuisplein 3 unaniem vastgesteld. Omdat wij graag willen dat hier wordt gebouwd, wordt het plan door ons verdedigd bij de Raad van State. Overigens is de omgevingsvergunning voor het bouwen al afgegeven en, afhankelijk van hoe de procedure verloopt, hoeft er mijns inziens geen (grote) vertraging te ontstaan.”

Een artist impression van wooncomplex Eerste Kwartier. (Afbeelding: aangeleverd)