Woningbouwplan Duinstruweel gaat procedure in

Castricum – Het terrein aan de Puikman, vlak achter het station, heeft jarenlang braak gelegen. Nu het zuidelijk deel tijdelijk wordt ingericht voor flexwoningen, is er ook beweging in de planvorming voor definitieve woningbouw op deze locatie. Het project van De B4 Groep heeft de naam Duinstruweel gekregen en is getoond aan omwonenden.

Door Hans Boot

BMB ontwikkeling (100% VolkerWessels deelneming) is de ontwikkelaar die zich, namens De B4 Groep, sinds 2007 bezighoudt met de invulling van het terrein dat eerder werd gebruikt voor tijdelijke vestigingen van de Aldi-supermarkt en de sportschool Full of Life.

De projectmanager van BMB geeft aan waarom het woningbouwproject voor deze plek vrij lang op zich heeft laten wachten: ,,Elk plan heeft aanlooptijd nodig. Vooral de afstemming met de varianten voor de aanpassing van de spoorovergang heeft daar een effect op gehad. Daarnaast heeft de stikstofproblematiek de laatste jaren de bouw in het algemeen vertraagd. Ook het afstemmingstraject met de gemeente en andere stakeholders neemt tijd in beslag. De bestemming moet namelijk worden gewijzigd van agrarisch naar wonen. Verschillende plannen zijn de revue gepasseerd voordat De B4 Groep vrijwel op één lijn zat met de gemeente. Tot nu toe is er alleen overlegd en samengewerkt met ambtenaren. In april dit jaar is de ontwikkeling van De B4 Groep gepresenteerd, waarna op 14 september een informatiebijeenkomst is gehouden voor omwonenden en direct betrokken instanties en verenigingen. Zij zijn door middel van een brief hiervoor uitgenodigd. Tevens vindt er nog een digitale infoavond plaats. De datum hiervoor is nog niet bekend. Hierna wordt de raad in kennis gesteld.’’

Uitvalsmogelijkheden

Voordat de projectmanager het plan verder toelicht, legt hij uit waarom voor de naam Duinstruweel is gekozen: ,,De naam verwijst naar de begroeiingsvorm die te vinden is in de naastgelegen duinen.” Vervolgens licht hij aan de hand van presentatieborden het project toe: ,,Het gaat om drie woongebouwen met een gemiddelde bouwhoogte van 12 meter. Deze zijn ontworpen in een nog aan te leggen landschap, waarbij het parkeren deels op het maaiveld en deels in een stallingsgarage wordt gerealiseerd. Eén van de gebouwen heeft circa 20 appartementen in de sociale huur of koop. De andere twee bevatten in totaal 46 woningen in de vrije sector. De locatie heeft een gunstige ligging vanwege de goede uitvalsmogelijkheden; vlakbij de duinen, centrumvoorzieningen en het station.”

Vertrouwen

De informatieavond werd door BMB ontwikkeling als positief ervaren. ,,Uit de reacties bleek overwegend dat men het plan als passend voor deze locatie beoordeelde. Vanzelfsprekend werden er de nodige vragen gesteld over bijvoorbeeld het verdere verloop van de procedure en planning. Daarover is op dit moment alleen te melden dat we nu de raad vragen mee te werken aan het nemen van een kaderstellend besluit, de bestemmingswijziging en het verlenen van de omgevingsvergunning. De start bouw is ook afhankelijk van de verkoop, maar daar wordt pas mee gestart als alle lichten op groen staan. Zoals de markt nu is, hebben we uiteraard voldoende vertrouwen in het project”, aldus BMB ontwikkeling.

Op een laatste vraag of de, binnenkort op te leveren, flexwoningen nog van invloed zijn op het bouwproces, antwoordt de projectmanager: ,,Nee, die zitten ons niet in de weg. Ze staan er namelijk maximaal drie jaar en tegen die tijd verwachten wij pas met de bouw te kunnen beginnen.” (Afbeeldingen: aangeleverd)