Woningbouw Zanderij Zuid nog geen gelopen koers

Grote vraagtekens bij verkeersonderzoek

Castricum – Voor raadsleden en belanghebbenden stond er donderdagavond 13 februari in de commissie opnieuw een interessant onderwerp op de agenda. Het betrof het ruimtelijk kader voor deelgebied 3 van de ontwikkeling Zanderij Zuid, oftewel de bouw van 99 woningen op het voormalig bedrijfsterrein van Kaptein Kaas en 12 aangrenzende percelen.

Door: Hans Boot

Het bekende dilemma in Castricum over de vraag of er nog wel woningen bij moeten komen zolang een goede ontsluiting of voldoende parkeerplaatsen ontbreken, kwam ook donderavond duidelijk uit de verf tijdens de behandeling van het woningbouwplan voor de locatie Kaptein Kaas. Ook nu waren er vanuit de politiek weer veel geluiden te horen als: ‘Laten we eerst een verkeersplan vaststellen’, ‘Wat betekent het voor het knelpunt Beverwijkerstraatweg’ en ‘We moeten leren van de fouten uit het verleden’.

Twee insprekers sloten daar ook naadloos op aan. Alex van der Leest van de Fietsersbond Castricum miste het woord ‘veilig’ in het verkeersonderzoek van het bureau Goudappel Coffeng en zei: ,,Er is ook geen aandacht voor het fietsverkeer, terwijl het gebied in beeld is als mogelijk tracé voor de provinciale doorfietsroute; zoiets vraagt ruimte, maar met uw bouwplannen is die er niet meer. De volgorde moet zijn: regel eerst het fietsverkeer, dan het autoverkeer en ga dan pas bouwen.”

Eefje Moesbergen, tweede inspreker en bewoner van de Zanderij, maakte veel indruk met een vlammend betoog over de in haar ogen onvolledige berekeningen en onjuiste uitgangspunten omtrent de parkeersituatie en beschreven wegprofielen. Zij vond dat de woningen er echt moeten komen, maar verzocht de raad het verkeersrapport aan te passen: ,,We kunnen nu nog ingrijpen; straks kan dat nooit meer en hebben we een gedrocht.”

Landschapskwaliteitsplan
De discussies gingen ook over de zichtlijnen, het verbod van schuttingen en hagen binnen het project en de vraag of de bouw van de 26 sociale huurwoningen voldoende vaststaat. Daarvoor sprak Gerda Kuyper-Bruschke namens de huurdersverenigingen Li-Ak en HVW Castricum als derde inspreker. Zij stelde: ,,Ik wil het belang van deze woningen nog eens onderstrepen. Volgens prestatieafspraken binnen de BUCH zouden er in vier jaar tijd 118 woningen in de sociale sector worden gebouw en we zitten nu nog niet eens op de helft. Ook op Duin en Bosch is men nog niet begonnen met de 48 woningen en daarvoor is het stikstofprobleem geen sluitend argument.”

Uit de verdere reacties bleek dat de raadsmeerderheid zich in het ruimtelijk kader kan vinden en graag aan de slag wil met het bestemmingsplan, zij het met de nodige zorgvuldigheid.

Wethouder Slettenhaar: ,,We blijven in gesprek met omwonenden en de toezegging over sociale huur is keihard. De poort naar de duinen komt er en daar hoort ook woningbouw bij. Het uitgangspunt om het duinlandschap als basis te laten dienen wordt straks gegarandeerd door een landschapskwaliteitsplan.”

Tot slot werden er twee amendementen aangekondigd. De behandeling van dit onderwerp is gepland voor de raadsvergadering van 5 maart.

Eefje Moesbergen bekritiseert de uitkomsten van het verkeersonderzoek (Foto: Hans Boot)