Woningbouw terrein Kaptein Kaas stap dichterbij

Castricum – Een belangrijke stap is gezet voor het woningbouwplan op het voormalige Kaptein Kaas-terrein. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan ligt nu ter inzage.

Initiatiefnemer C. Nelis Bouw & Ontwikkeling Heemskerk BV heeft in samenwerking met de eigenaren in dit gebied een plan gemaakt voor wonen in het duinlandschap. Het plan voorziet in de bouw van 103 woningen, waarvan 26 sociale huurwoningen. Verder gaat het om koopwoningen in de vrije sector: 34 vrijstaande woningen, 4 twee-onder-1-kap woningen, 27 appartementen, 8 rijtjeswoningen, 3 patiowoningen, en 1 meergeneratiewoning.

Speerpunt

Wethouder Paul Slettenhaar: ,,Het is een lang proces geweest en ik ben héél blij dat we nu op dit punt gekomen zijn. We hebben overeenstemming met de eigenaren en een mooi plan dat de broodnodige woningen oplevert in verschillende categorieën. Een belangrijk deel is er ook voor sociale huur. Daarnaast is dit plan een belangrijke bouwsteen bij het ontwikkelen van de Zanderij tot een Poort naar de Duinen. Het hele gebied rond het station ontwikkelt zich tot een belangrijk gebied waar je kan wonen, werken en recreëren.’’

Bijzonder karakter

De grote lijnen van het plan liggen al langer vast. De raad heeft hiervoor de kaders vastgesteld in 2020. Materialen en kleuren passen bij het landschap. Zo wordt bij de Atlantic Wall meer gewerkt met steen en blauw-grijs tinten, en bij het duinlandschap zien we meer metselwerk, leisteen en hout en lichtbruin en zandtinten. Een en ander is vastgelegd in het Landschapsinrichtingsplan en Beeldkwaliteitsplan.

Procedure

Met de terinzagelegging is de officiële procedure gestart. Uiteindelijke besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. Dat gebeurt naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar. Zie www.castricum.nl/zanderijzuid voor meer informatie over het plan en de inspraakprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien in het gemeentehuis. (Archieffoto: Hans Boot)