Woningbouw op sportpark Berg & Bal in voorbereiding

Castricum – In vervolg op het raadsbesluit van 7 december vorig jaar om maximaal 100 tijdelijke woningen te bouwen op de ongebruikte tennisbanen van sportpark Berg & Bal, hebben Kennemer Wonen en de gemeente de omwonenden in een gezamenlijke brief van 4 april jl. van de planning in kennis gesteld.

Door Hans Boot

In genoemde brief wordt nog even vermeld dat er in totaal 96 woningen worden gerealiseerd, bestaande uit 36 studio’s, 36 tweekamerappartementen en 24 driekamerappartementen. Daaraan wordt toegevoegd dat de woningen maximaal tien jaar blijven staan, waarna ze worden verwijderd om plaats te maken voor de bouw van permanente sociale huurwoningen.

Kant-en-klaar

Wat de planning betreft wordt meegedeeld dat inmiddels met het bouwrijp maken van de locatie is begonnen. Dat betekent het verwijderen van tennisbanen met bijbehorende hekken, lichtmasten etc. Aansluitend volgt de aanleg van de riolering. Na het bouwrijp maken starten vanaf het begin van de meivakantie (26 april) de heiwerkzaamheden. Deze zijn afgerond vóór de eindexamens van de leerlingen van het Jac. P. Thijsse College beginnen, zodat zij hiervan geen hinder ondervinden. Volgens de brief worden de woningen nagenoeg kant-en-klaar gebouwd in een woningfabriek in Uden. Zodoende kunnen doorlooptijd, transportbewegingen en werkzaamheden op locatie tot een minimum worden beperkt. Van begin juni tot half juli worden de woningen geplaatst. Daarna worden ze tussen 10 juli en 31 oktober afgebouwd. Het inrichten van de openbare ruimte, het afronden van de werkzaamheden aan de woningen en de oplevering daarvan gebeurt tenslotte in komend najaar.

Vragen

De aandacht wordt ook gevestigd op verkeerstechnische veiligheidsmaatregelen die voor het project worden getroffen. Het vervoer van de woningen, waarvoor twaalf dagen zijn gepland binnen een periode tussen 4 juni en 10 juli, wordt via de rotonde De Bloemen/Jac. P. Thijsse doorgeleid. Het gedeelte van De Bloemen direct voor de tennishal van Berg & Bal wordt tijdens het vervoer afgesloten. Er geldt in die periode ook een parkeerverbod op de langsparkeerstrook aan De Bloemen, maar het grote parkeerterrein blijft wel bereikbaar. Voor meer informatie wordt in de eerste plaats verwezen naar de website www.kennemerwonen.nl/bergenbal. Voor vragen over de woningen is het advies contact op te nemen met Kennemer Wonen via info@kennemerwonen.nl of 072 8222888 en voor vragen over de verkeerssituatie of de openbare ruimte met de gemeente Castricum via info@castricum.nl.

Op de foto:
Het bouwrijp maken is in volle gang. (Foto: Hans Boot)