Woningbouw Kapelweg wacht op Raad van State

Limmen – Voor een braakliggend terrein aan de Kapelweg is eind februari een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van dertig woningen. Tegelijk loopt er nog beroepszaak van een omwonende tegen het uitwerkingsplan bij de Raad van State.

Door Hans Boot

Volgens een woordvoerder van de gemeente omvat het plan de bouw van vrijstaande- en twee-onder-één-kapwoningen in de vrije sector en middenkoop. Daarbij werd de volgende toelichting gegeven: ,,Het beroep heeft niet geleid tot schorsing van het uitwerkingsplan voor dit deelgebied en is eind januari in werking getreden. De gemeente moet daarom de aanvraag voor een omgevingsvergunning in behandeling nemen. De Raad van State spreekt zich naar verwachting eind mei uit over de inhoud van het plan.’’

Bewoners van de Kapelweg en Visweg maken zich zorgen over de verkeerssituatie en willen dat Fase 3a van dit plan (Limmer Linten) wordt vernietigd zolang er geen aansluiting is op de A9.

Rotonde

Het gaat de buurtbewoners overigens niet alleen om die dertig woningen. Belangrijker is de angst dat de verkeerssituatie in Limmen onhoudbaar wordt door de komst van nieuwe woningen in het Zandzoomproject. Het verkeer zou zich ‘door smalle weggetjes zonder trottoir moeten persen’ en de toestand van de wegen zou ‘sterk te wensen overlaten’ wat de veiligheid betreft. Ook twijfelt men aan het doorgaan van de rotonde die op de kruising Rijksweg/Visweg zou komen.

De reactie van de gemeente op de onrust bij de bewoners luidt: ,,We staan op het punt om in samenwerking met de inwoners een integraal verkeersplan voor Limmen te maken. Dat betreft maatregelen om de snelheid te verlagen en de veiligheid – door de aanleg van bijvoorbeeld voetpaden en wegversmallingen – te verbeteren. Ook gaan we in gesprek met omwonenden over de inrichting van de Kapelweg. Verder is de realisatie van bedoelde rotonde aanbesteed als onderdeel van de werkzaamheden aan de Rijksweg en wordt na de zomer gestart met dit project.’’

Termijn

Feit is dat de bouw wordt vertraagd door de behandeling van het bezwaarschrift tegen het uitwerkingsplan. Daarover meldt de gemeente: ,,Als de Raad van State zich houdt aan de termijn van zes weken waarbinnen een uitspraak wordt gedaan, wordt die voor 31 mei verwacht. Als die gunstig uitvalt voor de desbetreffende aannemer, dan verlenen wij ongeveer gelijktijdig de omgevingsvergunning. Als de Raad meer tijd nodig heeft, willen wij onze termijn ook verlengen in goed overleg met de aanvrager.’’ (Foto: Hans Boot)