Woningbehoefteonderzoek en impasse

Akersloot/Castricum – Het is algemeen bekend dat de nood onder zoekenden naar sociale huurwoningen schrijnend is. In Akersloot deed een commissie onderzoek naar de behoefte van deze huisvesting en stelde daarover een rapport op. Dat heeft weer een relatie met de bouw van flexwoningen en het verwijt van de provincie dat de gemeente te weinig toewijst aan statushouders.

Door Hans Boot

De laatste twee jaar bleek al duidelijk dat de bewoners in Akersloot een uitgesproken mening hebben over de komst van flexwoningen in dit dorp. Er werd een zeer actieve belangengroep in het leven geroepen en alle voorstellen voor locaties sneuvelden binnen de kortste keren. Ondertussen werd een commissie opgericht die onder de Akersloters onderzocht hoe groot de behoefte aan een huurwoning is. Daarvoor werden alle 2100 huishoudens uitgenodigd, waarvan er 390 meededen.

Een van de conclusies van het daarop volgende rapport was dat een kwart van deze deelnemers behoefte heeft aan een huurwoning. Van de woningzoekenden is bijna twee derde jonger dan dertig jaar. De helft daarvan is bereid om een tijdelijke woning te aanvaarden, die vooral betaalbaar is. Daarbij verwacht men een redelijke kans op doorstroming naar een reguliere woning. Het merendeel van alle inwoners is echter tegen tijdelijke (flex)woningen, omdat men bang is voor onveiligheid en overlast. En als die woningen er toch komen, wil bijna iedereen dat dat die worden bestemd voor starters en jongeren in Akersloot.

‘Stevig doorbouwen’

Uit het onderzoek blijkt ook dat de huur voor jongeren tot 23 jaar niet hoger mag zijn dan 440 euro en voor oudere kandidaten maximaal 750 euro. De commissie pleit ervoor de huisvesting van vergunninghouders beperkt te houden en kleinschalige projecten van maximaal negen woningen te realiseren die bij voorkeur aansluiten bij bestaande woningen. Bovendien zouden ze er volgens het rapport maximaal vijf jaar moeten staan. Rob Dekker, raadslid voor de VVD en inwoner van Akersloot, kan zich vinden in de conclusies van het onderzoek, maar zei ook: ,,Hoe verder? Er zijn hier geen (inbrei)locaties en ook geen grote leegstaande gebouwen zoals de Oosthoek in Limmen. Aan de randen van het dorp zijn veel plekken beschikbaar, maar daar mag blijkbaar niets op grond van provinciale regelgeving. Er is te weinig tijd voor flexwoningen en we hebben echt meer huizen nodig voor onder andere jongeren. We moeten dus stevig doorbouwen.”

Impasse

Inherent aan de discussie over het wel of niet bouwen van flexwoningen is de taakstelling die de provincie de gemeente Castricum heeft opgelegd om voor 1 januari 2022 voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten. Ook daarvoor wordt in eerste instantie gedacht aan tijdelijke woningen. De realisatie daarvan wordt echter weer beperkt, omdat de provincie stelt dat ook deze bouw moet voldoen aan de omgevingsverordening en regels voor het landelijk gebied. CDA-Statenlid Wilma van Andel schreef vorige week hierover in een brief aan Gedeputeerde Staten: ,,Wij vinden dat de provincie hierin te strikt opereert. Als je gemeentes helemaal geen ruimte geeft, ook niet op braakliggende terreinen langs een drukke weg, wordt het erg lastig voor hen om aan de taakstelling te voldoen.” Het ziet er dus naar uit dat er nog de nodige hobbels moeten worden genomen voordat Castricum en de provincie uit de impasse zijn.

Reactie wethouder

Ondertussen ondervindt de oplevering van de 47 flexwoningen aan de Puikman vertraging op vanwege een capaciteitsprobleem bij netbeheerder Liander. Volgens wethouder Paul Slettenhaar stelt de gemeente alles in het werk Liander zover te krijgen om de elektriciteitsaansluiting te leveren: ,,De flexunits zijn vrijwel gereed en de elektriciteit is nu het enige overgebleven punt. We zijn al maanden bezig met Liander. We kijken nu ook naar tijdelijke noodoplossingen.”

De verantwoordelijk wethouder reageerde ook nog even op de door de provincie aangekondigde maatregelen met betrekking tot de taakstelling: ,,De provincie verbiedt bouwen en pakt Castricum er uit, maar wij gaan geen alleenstaande jonge statushouders in eengezinswoningen huisvesten. Castricumse woningzoekenden hebben gewoon ook recht op een eerlijke toewijzing. Maar geen zorgen, we gaan het redden hoor. Eerst lopen we met de flexwoningen in op de taakstelling. Ben benieuwd wat de provincie gaat doen met al die gemeenten met vergelijkbare achterstand en zonder tijdelijke woningen.”

Motie

Het onderwerp kwam ook nog ter sprake in de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Daarvoor had de VVD een motie ingediend, waarin de partij stelde het onredelijk te vinden dat de gemeente aan de taakstelling wordt gehouden. Redenen hiervoor zijn dat de provincie op 23 juni aan het Rijk schreef de zorgen van Castricum te delen en de taakstelling zelf ook niet realistisch vindt. In de motie, die werd aangenomen, wordt het college onder andere verzocht via de provincie aan te dringen bij het Rijk op een nieuwe regeling, waarbij de taakstelling meer in evenwicht is met het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen.

De raad wil ook weten welk percentage van nieuw gerealiseerde woningen er nodig zou zijn voor sociale woningbouw om de taakstelling te halen. Tot slot wenst de raad dat het college zich voortaan inzet op de kwantiteit van huisvesting en zich baseert op een minimale voorziening als dat nodig is om de taakstelling te behalen.

Op de foto:
Aan de Castricumse flexwoningen wordt nog wel gewerkt. (Foto: Hans Boot)