Woning pastorie voor christelijke statushouder

In de voormalige pastorie van de Corneliuskerk in Limmen zijn vijf appartementen gerealiseerd, allen  beneden de huurtoeslaggrens. Voor de gunning van woonruimten heeft een procedure plaatsgevonden, waarbij het kerkbestuur voor vier van de vijf appartementen de bemiddeling heeft ingeroepen van Makelaardij Hopman. Eén studio is beschikbaar gesteld om te kunnen worden toegewezen aan een statushouder. Bij de toewijzing van deze woonruimte heeft de parochie, zo valt te lezen in het Jaarverslag 2015, de voorwaarde gesteld dat de kandidaat christen is.

Dat viel Ron de Haan van De VrijeLijst op en dat verbaasde hem. ,,En ik maar denken dat Jezus voor ons allemaal gestorven is”, meldt hij op Twitter. Vervolgens heeft hij een aantal vragen gesteld aan het college. Hij wil weten of de gemeente betrokken is bij de procedure voor het toewijzen van een woonruimte aan een statushouder, waaraan door de parochie een aanvullend criterium is gesteld. De Haan: ,,De VrijeLijst is overtuigd van de sympathieke bedoeling en maatschappelijke betrokkenheid die ten grondslag hebben gelegen aan het initiatief van de parochie. Onze fractie prijst het parochiebestuur voor zijn gebaar, maar is ongelukkig met de procedure en de gestelde voorwaarde. Wij willen weten welke richting het college hierin kiest.”