Winternummer van magazine DUIN behandelt de binnenduinrand

Regio – Het winternummer van DUIN is uit, het kwartaalblad van Stichting Duinbehoud. In het nieuwe nummer spreken PWN en Duinbehoud elkaar over de toekomst van de binnenduinrand, een gebied dat steeds meer in de belangstelling staat.

De binnenduinrand is de landschapszone die grenst aan de duinen, waar nog oude strandwallen en strandvlaktes liggen. Dit gebied is misschien niet bij iedereen bekend, maar het is cultuurhistorisch en ecologisch waardevol. Ook is het belangrijk voor de bescherming van het duingebied. Nu het grootste deel van de duinen is beschermd als Natura 2000-gebied, verleggen kustgemeentes en beheerders hun aandacht naar de binnenduinrand. Hoe moet dat gebied eruit gaan zien, is daarbij de vraag.

Eigen visie

Stichting Duinbehoud stelde een eigen visie op voor de binnenduinrand van Noord-Kennemerland. In DUIN leggen beheerder PWN en Duinbehoud hun ideeën naast elkaar. Die blijken elkaar goed aan te vullen. Verder in het nieuwe nummer van DUIN aandacht voor het Verklikkerstrand, een Zeeuws eldorado voor vogels en vogelliefhebbers. Ook de invloed van zand op dynamiek in de zeereep wordt besproken, evenals de Max Liebermann Route in Noordwijk, die kunst, natuur en historie samenbrengt. Tevens aandacht voor de Waalsdorpervlakte en andere begraafplaatsen in de duinen en voor de plannen voor Nationaal Park Hollandse Duinen, een nationaal park ‘nieuwe stijl’.

DUIN is het magazine van Stichting Duinbehoud. Het bevat nieuws en achtergrondartikelen over het Nederlandse duingebied. Donateurs ontvangen DUIN elk kwartaal in de brievenbus. Stichting Duinbehoud zet zich in voor het behoud en het herstel van de Nederlandse duinen. Waar nodig komt zij in actie tegen aantastingen van de natuur in de duinen. Tevens neemt zij initiatieven voor herstel van die natuur. De Stichting Duinbehoud behartigt de belangen van de natuur en de belangen van de mensen die willen genieten van die natuur.

Op de foto:
De polder bij Castricum. Foto: Anky Woudstra