Wie o wie is dit?

In het 38e jaarboek van de Werkgroep Oud-Castricum, dat eind oktober van dit jaar verschijnt, wordt een artikel opgenomen over de fietstocht ‘Tour de Flevo’ die in de jaren 1957 tot en met 1962 werd gehouden voor de Castricumse jeugd. Op een foto van de tourleiding uit 1961 komt een tot nu toe onbekende man voor, waarvan een foto is afgebeeld. Als iemand hem herkent is het verzoek om zijn naam door te geven aan Hans Boot via info@oudcastricum.com of 0251-655318. Overigens is de film van de wielerronde, waarvoor eind 2014 een oproep werd gedaan, ook nog steeds niet boven water.