Wie is Wie?

Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank in deze rubriek

Deze foto uit het archief van de Vereniging Oud Uitgeest (BB 22961) laat Uitgeester winkeliers zien die toentertijd jaarlijks een uitje hadden met elkaar. Bij deze foto heeft men nogal wat vragen. Herkent u winkeliers en hun echtgenoten? Waar is deze foto genomen en in welk jaar? Men vermoedt dat de foto genomen is in België of Duitsland.

U kunt de foto ook zien op onze website: www.ouduitgeest.nl  →  Wie is wie? Daar kun u ook uw reactie schrijven.

De vorige foto (BB 00766) in juni was van de toenmalige kleuterschool De Engelbewaarder in het schooljaar 1945-1946. Alle namen zijn hier geplaatst.