Wie is nu eigenlijk John Hommes…?

In deze rubriek laten we inwoners van de gemeente Castricum de revue passeren die – op wat voor manier dan – ook iets hebben bijgedragen aan het op de kaart zetten van de gemeente in de zin van leefbaarheid, saamhorigheid en opwaarderen van de leefomgeving.

Castricum – Johannes Gerbrandus Hommes is zo’n 68 jaar geleden geboren in Castricum en er nooit weggegaan, hooguit voor een heerlijke vakantie. Zijn roepnaam was simpelweg John en dat is nog steeds zo. Hij kwam uit een gezin van zes kinderen met onder andere broer Henk Hommes, ook geen onbekende in Castricum. Na zijn gebruikelijke lagereschooltijd en middelbare school kwam hij na een aantal baantjes terecht bij de FIOD. Daarna bezocht hij de Universiteit van Amsterdam om zich te gaan verdiepen in fiscaal recht, waarin hij is afgestudeerd. Uiteindelijk kwam John bij het Fraudeteam Belastingen in Hoofddorp terecht. Vóór die tijd was hij teamleider op vele vestigingen binnen deze dienst. Hij heeft 42 jaar bij de Belastingdienst gewerkt.

Door Aart Tóth

Het was natuurlijk niet alleen studeren in die tijd, ook het uitgaan en de sport werden niet vergeten, met voetballen bij Vitesse’22 in het jeugdelftal en ook nog in latere instantie in basketbalvereniging Sea Devils. John laat weten: ,,In die uitgaansperiode leerde ik Andrea kennen, wat uiteindelijk na een heerlijke verkeringstijd werd vereeuwigd in een huwelijk in 1977, waar twee dochters uit voortkwamen, te weten Mignon en Shireen en twee leuke schoonzoons Gijs en Daan, met intussen vier kleinkinderen: Jens, Finn, Duuc en Soof.’’ Als echt familiemens raakt hij er niet over uitgepraat.

Stempel

Niet alleen tijdens zijn studie en bij de Belastingdienst drukte John zijn stempel, er was immers politieke interesse ontstaan in zijn studententijd. Zijn roots liggen in een ‘rood’ gezin, wat er zeker aan bijdroeg dat hij koos voor de PvdA. ,,In Castricum was dat toen nog een partij die prominent meedraaide in de gemeentepolitiek, met mijn persoontje als beginnend raadslid vanaf 1998. Uiteindelijk zou ik doorgroeien tot wethouder met zeven portefeuilles (waaronder Verkeer & Vervoer, Financiën, P&O, Automatisering, WMO en Ouderenbeleid) die ik voor mijn rekening nam. De PvdA was toen nog een partij met genoeg zetels om in het college te kunnen plaatsnemen’’, volgens John Hommes. Hij hield zich daarbij onder andere met herinrichting van de Dorpsstraat, Soomerwegh en CF. Smeetslaan bezig. Na zestien jaar in de politiek bedankte John in 2014 voor een vervolg en verschoof zijn interesses naar andere terreinen.

John Hommes in zijn vreugdevolle jonge jaren. (Foto: aangeleverd)

Vrije tijd

Sinds zijn pensionering is er genoeg vrije tijd, waarin hij zich bezighoudt met zijn hobby’s voetbal (Ajax) kijken, wandelen, fietsen en in de resterende tijd een boek lezen. Dan zijn ook de familie-uitstapjes een prettige tijdsbesteding, naar Portugal, Spanje, Frankrijk of gewoon de Achterhoek in Twente. In diezelfde vrije tijd maakt John zich ook nog nuttig voor Castricum als voorzitter van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum en als lid van de Stichtingen Welzijn Castricum en Stichting zwembad De Witte Brug. Geen stilzitter dus, die zich nog steeds bezighoudt met het wel en wee in Castricum, waarin hij hoopt op een hoog voorzieningenniveau en voldoende huisvesting voor senioren en jongeren. Ook zet hij zich in bij de vaccinatiegolf rondom COVID als vrijwilliger bij de GGD.

Sociaal

,,Sociaal bezig zijn is wel een belangrijk punt in mijn bestaan. Bij lekker weer op een terrasje zitten, hetgeen altijd uitmondt in gezellig kletsen en ervaringen dan wel geruchten uit te wisselen. Dat is het tegenovergestelde van over iemand kletsen. Altijd op de hoogte van bestuurlijke en niet-bestuurlijke veranderingen binnen de gemeente, daar moet je bij de tijd mee blijven’’, aldus John Hommes.

Wensen

Wat betreft wensen voor Castricum verwondert John zich over de geflopte autoluw-proef in de Dorpsstraat. ,,Al in 2007 was er immers onderzoek gedaan, waarin uitkwam dat afsluiten of éénrichtingsverkeer teveel druk op de omliggende wijken zou geven. Het is sindsdien alleen nog maar drukker geworden, waarbij de vrachtwagens steeds groter werden. Daarbij hoop ik dat de leefbaarheid in het Dorpshart een opwaardering krijgt’’, zo sluit John Hommes af. (Foto: Aart Tóth)