Wie is nu eigenlijk Henk Ruijter?

In deze rubriek laten we inwoners van de gemeente Castricum de revue passeren die op wat voor manier dan ook iets hebben bijgedragen aan het op de kaart zetten van de gemeente in de zin van leefbaarheid, saamhorigheid en opwaarderen van de leefomgeving.

Castricum – Henk Ruijter is sinds het recente Castricums Smaakmakers Festival zeker een bekende persoonlijkheid in Castricum. Daarvoor was Henk op vele fronten actief en nu nog steeds als programmaleider van het gemeentelijke project ‘Versterking Winkel- en Verblijfsgebieden’. Hendrikus Johannes Ruijter is afkomstig uit Hilversum, waar hij in 1946 ter wereld kwam. Het moest tot 1969 duren voor hij Castricum opzocht en zich samen met intussen echtgenote Riet Boelens vestigde in het dorp. Samen werd dit echtpaar een gezin met één dochter en twee zoons en ook nog acht kleinkinderen waarvan zeven jongens en één meisje.

Door Aart Tóth

Daar ging uiteraard nogal wat aan vooraf. Na de gebruikelijke kleuter- en lagere en middelbare school was daar de Kweekschool (nu PABO) en pedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Er waren verschillende werkplekken waar heel veel ervaring werd opgedaan in de vakgebieden onderwijs en jeugdzorg. Laatste jobs waren: directeur Medisch Kinderhuis Antonius en bestuurder van de jeugdzorgorganisaties Kardeel en daarna Parlan.

Liefde

In de tussentijd leerde hij Riet Boelens kennen tijdens een wekelijkse dansavond, wat uiteindelijk een huwelijk tot gevolg had. Riet, met als geboorteplaats Ameland, verruilde dit mooie eiland, vanwege haar liefde voor Henk, voor Hilversum. Samen gingen zij richting Castricum. Daar werd al gauw hun dochter Jeanette geboren en later hun zoons Arnold en Sipke. Het gezinnetje genoot samen van de natuurgebieden rondom Castricum tijdens vele fiets- en wandeltochten. Uiteraard wordt Ameland ook nu nog regelmatig bezocht. Het eiland blijft beiden trekken en zeker niet alleen vanwege de familie die daar woont. Buiten die wandel- en fietstochten waren de andere sportieve bezigheden van Henk: voetbal, tennis, schaatsen, zeekanoën en windsurfen. Voetballen deed Henk bij Vitesse22 onder andere in het eerste team. Met een vast ploegje leeftijdgenoten wordt er nog steeds drie keer per week getennist. Verder vermaak vindt Henk in lezen en gitaarspelen.

Inzet

Intussen is Henk vanaf 2016 programmaleider van het gemeentelijke project ‘Versterking Winkel- en Verblijfsgebieden’, waar hij zich bezighoudt onder andere met de opwaardering van het dorpshart van Castricum. Tijdens de coronaperiode stokte de voortgang van de verschillende nog lopende projecten, maar nu dit (laten we hopen) achter ons ligt en met de start van het nieuwe gemeentebestuur is Henks verwachting dat met nieuw elan de draad weer zal worden opgepakt. Het succesvolle Smaakmakers Festival was in elk geval een goede start en zal ongetwijfeld in 2023 een vervolg krijgen, volgens Henk. Als resultaten die tot nu toe in het programma ‘Versterking Winkel- en verblijfsgebieden’ zijn behaald, noemt hij:

  • Parkeerrouting voor voertuigen die van buiten Castricum komen
  • Borden voor wandelroutes
  • Verplaatsen van fietsenrekken in het centrum, waardoor er meer plaats is gekomen voor terrasjes
  • Plaatsen van oplaadpalen voor e-bikes op het Dorpsplein
  • Opknappen Dorpsplein
  • Opwaarderen Bakkerspleintje
  • Weekmarkt in Bakkum (voorjaar en zomer)

Op mijn vraag naar vrijwilligerswerk in Castricum vertelt Henk dat hij in de loop der jaren heeft gefunctioneerd als voorzitter bestuur Stichting Katholiek Onderwijs, zitting heeft gehad in de technische commissie en het bestuur Vitesse’22, voorzitter was van de Raad van Toezicht van Tabijn en lid Raad van Toezicht van Forte. Op dit moment is hij nog (niet-spelend) lid van Vitesse ’22 en lid van de Probusclub Croonenburgh.

Vakantie

,,Mijn favoriete vakantieland is Frankrijk (met stip op nummer 1). Mede omdat wij daar een huisje hebben, is dat meermalen per jaar ons reisdoel. Ook heel goede ervaring met vakanties in ons eigen land, in Italië, Duitsland, Denemarken en Portugal’’, aldus Henk.

Wensen voor Castricum?

,,De dorpskern nog aantrekkelijker en gezelliger maken voor verblijf en winkelen. Het probleem van het doorgaande verkeer oplossen. Voldoende woningen voor starters en sociale woningbouw. Een fijne samenleving met meer redelijkheid voor en meer acceptatie van noodzakelijke en mogelijke oplossingen voor problemen waar we als gemeenschap voor staan. Daarbij besef ik vaak, dat we in een schitterende omgeving wonen en in een prachtig dorp. Daar ben ik dankbaar voor’’, sluit Henk af.

Henk Ruijter in de bloei als goede leerling van de lagere school. (Foto: aangeleverd)