Wie is nu eigenlijk Aart Leemhuis…?

In deze rubriek laten we inwoners van de gemeente Castricum de revue passeren die – op wat voor manier dan ook – iets hebben bijgedragen aan het op de kaart zetten van de gemeente in de zin van leefbaarheid, saamhorigheid en opwaarderen van de leefomgeving.

Castricum – Voor vele Castricummers is bovenstaande naam niet onbekend. Zo is de intussen 73-jarige Aart Leemhuis al veertig jaar huisarts in de destijds nieuw opgerichte huisartsenpraktijk aan de Dorcamp in Castricum. Later kwam daar huisarts Wendy van der Maarel bij in combinatie, wat intussen is veranderd in huisartsenpraktijk Van der Maarel, waar nu de zoon van Aart, Elmer Leemhuis, is aangesloten. Aart is uit de praktijk vanwege pensioen, maar kan niet echt stilzitten en beweegt zich dan ook op vele medische terreinen in binnen- en buitenland.

Door Aart Tóth

Aart Leemhuis zag in 1949 het levenslicht in de provincie Drenthe en groeide op in Emmen en in latere instantie in Monster, dat in het Westland gelegen is. Het duurde tot 1982 voordat Aart in Castricum terecht kwam. Daar ontsprong ook de liefde voor Trees, hetgeen resulteerde in een huwelijk met maar liefst drie kinderen. Intussen is de familie verder uitgebreid met zes kleinkinderen.

Opleiding

In het Westland kwam de gebruikelijk opleiding vanaf de kleuterschool op gang met als vervolg de lagere school en aansluitend de HBS in Den Haag. Stilzitten en geen gesprekstof hebben was niets voor Aart, dus ging hij vanwege zijn interesse in anderen als journalist aan de gang bij verschillende dag- en weekbladen. Ook was hij in latere instantie terug te vinden als ‘ambulanceverpleegkundige’. Dan studeren en nog eens studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam om allereerst basisarts te worden en na de nodige stageplekken huisarts. Na nog tig aanvullende opleidingen uiteindelijk in Castricum terecht gekomen in een nieuw opgerichte huisartsenpraktijk, met als bijzonderheid ruim twaalf jaar ook als verloskundige te werken. ‘Leve het leven’, was zijn leus! Daarbij vond hij ook nog tijd om als medeauteur mee te schrijven aan medische boeken voor het grote publiek.

De jongere sportieve versie van Aart Leemhuis. (Foto: aangeleverd)

Vervolg

Dan was daar ook nog de gezondheidszorg op Camping Bakkum in het vakantieseizoen, dat zag Aart ook wel zitten en hij was daar vaak te vinden op een campingspreekuur. Zelfs nu nog springt hij daar bij als het uit de hand dreigt te lopen. Ook was daar nog de sociale uitdaging van mensen in de wereld die toch wel achtergesteld waren in de gezondheidszorg. Aart schrok er niet voor terug geregeld op reis te gaan naar Tanzania, Kenia en Suriname om daar zijn kennis te gebruiken om mensen beter te maken, maar ook aspirant-huisartsen bij te staan. Het bezorgde hem een enorm gevoel van voldoening.

,,Na 36 jaar huisarts geweest te zijn, nu geregeld invaller in praktijken en huisartsenposten in de omgeving bij plotselinge uitval van een collega. Ook sinds een jaar werkzaam als vaccinatie-arts bij de GGD op de grote vaccinatiecentra en recent nog enkele maanden voor datzelfde werk in Suriname. En sedert 25 jaar lid van groep Scen-artsen in Noord-Holland die hulp en steun geven aan artsen met vragen over euthanasie’’, aldus Aart Leemhuis.

Hobby’s

Golf, wandelen, hockey, tennis fietsen, geregelde AZ-bezoeker en bezoeker van een fijn restaurant met vrouw en vrienden, zijn ze geliefde vrijetijdsbestedingen. ,,Favoriete vakantielanden zijn er vele, want nagenoeg elk land heeft interessante streken en aantrekkelijke plekken’’, volgens Aart.

Vrijwillige inzet Castricum/elders?

Bestuurslid Rode Kruis afd. Castricum, twee maal tijdelijk voorzitter en bestuurslid FC Castricum, medeoprichter en nadien voorzitter CKenG, vrijwilligerswerk als arts in Derde Wereld, medeorganisator van cursussen en nascholingen voor en met Surinaamse artsen.

Wensen voor Castricum?

Aart laat weten de volgende zaken nogal belangrijk te vinden voor de gemeente Castricum: ,,Zelfstandig blijven (dus geen fusie met andere gemeenten), burger- en buurtparticipatie stimuleren, strandplateau door ontwikkelen, strandexploitanten ter wille zijn bij ontwikkelingen die kwaliteit verhogend zijn. Dan nog horeca(dorps)plein autovrij, ondertunneling spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg. Ook PWN, die steeds meer ‘natuur’ creëert, aanzetten de gezonde recreatie te stimuleren met bijvoorbeeld een mountainbikeroute (zoals in Schoorl), goed onderhoud ruiterroutes en betere aansluiting fietsroute vanuit Castricum door het duingebied bij Egmond richting Bergen’’, met aansluitend: ,,De realisatie van een Hospice uitermate belangrijk te vinden’’, aldus afsluitend Aart Leemhuis. Daarbij laat hij ook nog even weten het lidmaatschap van de Heemskerkse Golfclub, Rode Kruis, Natuurmonumenten, Wereldnatuurfonds, Dierenbescherming, Wakker Dier, Noord Hollands Landschap, Lokaal Vitaal (v.h. CKenG), ook belangrijk te vinden. Waarvan akte! (Foto: Aart Tóth)