Wethouders naar huis gestuurd

De wethouders Pelzer en Van Schoonhoven zijn door de raad naar huis gestuurd, terwijl ze wel goed functioneerden. Afgelopen weekend heeft burgemeester Mans nog geprobeerd de beoogde coalitiepartners, VVD, D66, CDA en GDB, samen te laten werken met PvdA, maar dat is mislukt. Dave van Ooijen, fractievoorzitter PvdA: ,,Het verzoek van de burgemeester was of VVD en PvdA bereid waren na te denken over een college dat kan rekenen op een breder draagvlak in de raad en waarbij de kennis en ervaring op het gebied van zorg in het college kon worden gehandhaafd. Van de PvdA werd gevraagd mee te regeren zonder invloed. Dat kan natuurlijk niet.” De vergadering maandagavond begon met een verklaring van burgemeester Mans waarin hij inging op zijn rol in de bestuurscrisis. Donderdagavond werd een brief openbaar gemaakt van het managementteam gericht aan de burgemeester. Uit de brief bleek dat het werk van de ambtenaren ernstig te lijden had onder de verstoorde verhoudingen binnen het toenmalige college. De portefeuillehouders namen afwijkende standpunten in ten opzichte van het college en van elkaar. De burgemeester heeft de brief niet eerder naar buiten gebracht, omdat die persoonlijk aan hem gericht was. Mediator Van Kampen, burgemeester van Schagen, was toen al ingeschakeld om de eenheid in het college te hertellen. Er werd daarna gesproken over een motie van wantrouwen tegen Mans, maar na een schorsing bleek dat de positie van de burgemeester niet ter discussie stond. De dinsdag is ervoor is de voltallige oppositie opgestapt, nog voordat er sprake was van een debat, toen formateur Rood aangaf als eerste de moties van wantrouwen tegen Pelzer en Van Schoonhoven in stemming te willen brengen, terwijl volgens de oppositie was afgesproken dat er eerst gepraat zou worden. Het voorstel van Ron de Haan van DeVrijeLijst om een raadsenquête te houden naar de overschrijdingen van 750000 euro waardoor de bestuurscrisis is ontstaan werd maandagavond weggestemd. Voor de weggestuurde wethouders was er een applaus.