Wethouders D66 en VVD opgestapt

Donderdagavond zijn wethouders Klijnstra (D66) en Hollenberg (VVD) van de gemeente Castricum per direct opgestapt nadat bleek dat een meerderheid van de gemeenteraad in zou stemmen met een motie van wantrouwen tegen Klijnstra, wethouder van financiën. Beide wethouders zijn door hun fractie teruggetrokken uit het college. De motie kreeg steun van de voltallige oppositie én de coalitiepartijen CKenG en PvdA.

In december bleek dat Hilbrand Klijnstra de zaken niet meer onder controle had en er een flink tekort op de begroting was ontstaan. Dit was al eerder bekend, maar de raad werd hierover niet geïnformeerd. Het tekort is onder andere ontstaan door de inhuur van externen vanwege ziekteverzuim en de op handen zijnde BUCH-fusie. De vragen die daarna gesteld zijn door de raad, zijn niet adequaat door Klijnstra beantwoord, aldus de motie die uiteindelijk niet in stemming is gebracht. Hannie Lutke Schipholt, fractievoorzitter van GroenLinks: ,,De overschrijdingen op zich waren niet het enige probleem. Door de niet geloofwaardige verklaringen over het late informeren van de raad door de wethouder en omdat we geen vertrouwen hebben in de oplossingen die zijn voorgesteld, konden we niet anders dan zorgen dat hij
zou opstappen.”

,,Met deze stap werd de samenwerking tussen de coalitiepartners onhoudbaar”, stellen Marcel Steeman (D66) en Kees Rood (VVD) in een gezamelijk persbericht. ,,Een stap die, naar nu blijkt, vooropgezet was en in nauw overleg tussen oppositie en een deel van de coalitie was voorbereid. GroenLinks kondigde al in januari aan van de wethouder af te willen en heeft er nog ruim een maand over gedaan om een stok te vinden om mee te slaan.”

Het rommelde al langer in de coalitie, Wim Swart van het CDA sprak eerder die avond over een breuklijn in het college en de coalitiepartijen. Toch was het verrassend dat niet alleen Klijnstra de raadszaal verliet, toen bleek dat de motie een meerderheid aan steun zou behalen, maar dat ook Esther Hollenberg opstapte.  Zij zegt op Twitter: ,,Ik ben het honderd procent eens met de fractie VVD dat we uit deze coalitie zijn gestapt. Partners moet je kunnen vertrouwen.” VVD-er Kees Rood: ,,De vertrouwensbreuk veroorzaakt schade, terwijl er grote druk ligt op de uitvoering van de zorgtaken, de BUCH-samenwerking en het financieel beheer. Naar de mening van de VVD lost het naar huis sturen van een wethouder daarvan niets op en vertraagt de broodnodige besluitvorming.”

Marcel Steeman van D66 is teleurgesteld: ,,D66 betreurt de vertrouwensbreuk en beseft zich maar al te goed dat de inwoners van Castricum niet gebaat zijn bij politieke onrust. De doelstellingen van dit coalitieakkoord kunnen alleen worden gehaald als de fracties en wethouders in coalitieverband samenwerken, onderling vertrouwen hebben, afspraken nakomen en een degelijk en stabiel bestuur vormen. Na twee jaar moet D66 concluderen dat daar in Castricum geen sprake meer van is.”

Roen Beens van CKenG ziet het anders: ,,D66 had de coalitie in stand kunnen houden door een andere kandidaat naar voren te schuiven, maar koos ervoor om op te stappen. Ook de VVD liep  weg voor haar verantwoordelijkheid door met het college te breken.”  Van Ooijen (PvdA): ,,De coalitie had in het geheel niet hoeven vallen. Er waren geen problemen met het coalitieakkoord, de coalities of de fracties.” De overige twee wethouders, Leo van Schoonhoven (CKenG) en Ans Pelzer (PvdA), blijven samen met Burgemeester Mans op hun post. CKenG zal als grootste partij tijdens de laatste verkiezingen het initiatief nemen om tot een nieuw bestuur voor de gemeente Castricum te komen.