Wethouder: ‘Veel ondernemers houden watertrappelend hoofd boven water’

Castricum – In oktober stoppen vooralsnog de steunmaatregelen voor bedrijven en ZZP’ers. Wethouder Ron de Haan over de coronasteun én schade bij ondernemers en verenigingen in Castricum. ,,Ondernemers piepen niet zo gauw, maar er is veel verborgen pijn.”

Door Ans Pelzer

Sinds maart 2020, het begin van de coronacrisis, worden gesprekken gevoerd met ondernemers. Wethouder Ron de Haan, onder meer verantwoordelijk voor de lokale economie, schetst: ,,De gemeentelijke (financiële) steun ging naar heel uiteenlopende zaken. Naar een yogalerares, een kapster. Zesentwintig horecazaken vroegen en kregen een terrasvergoeding. Ook zijn er overkappingen gekomen. Het Dorpsplein heeft flink uit kunnen breiden. Soms moesten we onorthodoxe besluiten nemen en vooral snel handelen om mensen te kunnen helpen. Met onze kerngroep hebben we keihard gewerkt en elkaar en de ondernemers er doorheen gesleurd. We hadden het lokale herstelpakket klaar en het moest ook meteen uitgevoerd worden.”

Zelf regelen

,,Op het oog lijkt de schade mee te vallen bij bedrijven in Castricum. Er is één geregistreerd faillissement. Daarvan weten we niet echt of het gerelateerd is aan corona of dat het faillissement er toch aan zat te komen. Dat maakt het niet minder beroerd. Met een gemeentelijke kerngroep hebben we zo veel mogelijk hulp geboden. Ondernemers piepen niet zo gauw en vinden niet vanzelf de weg naar de overheid. Ze zijn gewend om hun zaakjes zelf te regelen en op te lossen. Dat maakt het ook lastig om een goed beeld te krijgen. Veel ondernemers houden watertrappelend het hoofd boven water, al wordt het ze soms zwart voor de ogen. Er is veel verborgen pijn.”

Maatwerk

,,De financiële toekenning en hulp vanuit de gemeente moesten we kunnen objectiveren. Redelijk en rechtvaardig. Met onze kerngroep hebben we alle aanvragen besproken. Soms ging het om kleine zaken als zeepjes, handgel en handdoeken. We hebben de Koop Lokaal-actie gehad, zodat meer ondernemers het zouden redden. Het scheelt ook dat er vanuit Den Haag met geld gesmeten is. Maar we zijn er nog niet. Alle hulp is maatwerk.”

Voorbeelden

,,Lastig is bijvoorbeeld hoe een organisatie als Perspectief zich moest redden. Perspectief is een vereniging voor beeldende vormgeving in Castricum. De leden beoefenen allerlei technieken van beeldende vorming, als beroep of hobby. Dat kon niet naar buiten verplaatst worden. Wel hebben we een overkapping gefinancierd voor buiten activiteiten en steun voor de overbrugging van lege roosters. Gelukkig konden de ateliers 19 mei weer open. Weliswaar met in achtneming van de anderhalve meter en een beperkt aantal mensen per lokaal. Zoals bij veel verenigingen en organisaties bleven mensen weg uit angst voor het virus. De sportscholen hadden het ook moeilijk. Vaker waren er geen duidelijke voorschriften over wat wel en niet kon, maar toch hebben we een helpende hand geboden. Zo hebben we voor verschillende verenigingen een elektrische bakfiets geregeld. De vastgoedeigenaar van De Oude Keuken in Bakkum heeft de huur kwijtgescholden. Wij bemiddelden daarin. Voorlopig lijkt het erop dat we door het oog van de naald zijn gekropen, maar de landelijke steunmaatregelen stoppen in oktober. Mocht het toch helemaal fout gaan dan moeten we opnieuw gaan nadenken over coronasteun. Ik ben voorzichtig optimistisch.”

Wat zegt de Ondernemersvereniging Castricum?

Leo van Schoonhoven is gematigd positief. ,,Er zijn geen faillissementen bekend. De horeca heeft het moeilijk en er is zes keer gebruikgemaakt van onze hulpploeg. Een keer of acht zijn onze financiële experts ingeschakeld. Meestal bij problemen die er al voor corona waren.”

Cijfers

Lokaal Herstelfonds BUCH
Alle vier de BUCH-gemeenten hebben een lokaal herstelfonds, aangestuurd door het interne coronaloket. Dankzij die herstelfondsen hebben de gemeenten een goed beeld gekregen waar de problemen het hevigste waren. Ondernemers in de horeca- en detailhandel zijn het meest in de verdrukking gekomen, net als ondernemers in de sport- en cultuursector. Ook zijn er zelfstandigen die juist door corona hogere omzetten noteerden. Zoals in de supermarkten of tuin- en bouwcentra. Vanaf de start heeft het herstelfonds 107 aanvragen voor steun ontvangen, verreweg de meeste voor verenigingen en instellingen. Ondernemers hebben nog de Rijksregelingen. Naast deze 107 aanvragen hebben 26 horecaondernemers een terrasvergoeding ontvangen.

De TOZO
Van de Landelijke Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) maakten in Castricum in de eerste periode 760 ZZP’ers gebruik. Daarna zakte dat aantal tot 174 in de tweede ronde om vervolgens te stijgen tot 277 in ronde drie. Voor de vierde termijn, die doorloopt tot oktober, zijn tot op heden 80 aanvragen gedaan. Tijdens de eerste lockdown kwamen de meeste verzoeken. Dit aantal nam tijdens de tweede lockdown af. De belangrijkste reden hiervoor is dat de Rijksregelingen verder uitgebreid werden, met name voor ondernemers.