Wethouder deelt hartjes uit tegen eenzaamheid

Castricum – Wie vorige week woensdag tussen 13.00 uur en 13.30 uur boodschappen deed bij Albert Heijn in Limmen zal het zijn opgevallen dat wethouder Falgun Binnendijk acte de présence gaf door het uitdelen van hartjes aan het winkelend publiek. De redactie was aanwezig en legde de wethouder enkele vragen voor.

Door Henk de Reus

Het uitdelen van hartjes heeft een symbolische betekenis. Wat is de gedachte of boodschap hierachter?

,,Met de hartjes-actie symboliseren we uiteraard liefde, verbondenheid en zorg voor elkaar. Het kleine gebaar van het hartje kan een groot verschil maken voor mensen die zich eenzaam voelen en herinnert aan gemeenschap en vriendelijkheid. Iemand een hart onder de riem steken door het geven van hartjes.’’

In een regionaal dagblad lazen we laatst dat eenzaamheid onder inwoners van Castricum hoog scoort (ruim een derde kampt met eenzaamheid). Hoe verhoudt zich dit tot omliggende gemeenten?

,,Het algemene percentage (41,4 procent) ligt bijna gelijk met Bergen (41,8 procent), Heiloo 46,6 procent en Uitgeest 40,6 procent. Dit zijn de meest recente percentages uit de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2022 van de GGD’s, het CBS en het RIVM. Echter, het percentage jongeren dat sociale eenzaamheid ervaart is hoog in Castricum (22,5 procent), Heiloo (20,9 procent) en Bergen (16,9 procent). Dit blijkt uit de GGD Jongvolwassenen monitor 2022. We maken ons extra zorgen om de jongvolwassenen (16-25 jarigen). Van hen voelt 55,9 procent zich matig tot (zeer) ernstig eenzaam.’’

Zijn er oorzaken aan te geven waarom het cijfer in Castricum hoog is?

,,Je ziet een duidelijke stijging van de percentages na corona. Vooral jongeren die toen veel last hadden van eenzaamheid, hebben nu nog steeds moeite met het aangaan van nieuwe contacten. Twee jaar is een lange tijd voor iemand van 16 tot 25 jaar. Maar ook bij volwassenen zie je dat ze het moeilijk vinden om weer stappen te zetten naar contact.’’

In Castricum zijn meerdere activiteiten gestart om eenzaamheid tegen te gaan (Join us en het Peutercafé). Echter, deze activiteiten richten zich op bepaalde doelgroepen (jongeren en jonge moeders). Wat doet Castricum voor ouderen waar ook veel eenzaamheid voorkomt?

,,In Castricum wordt er heel veel georganiseerd voor en door ouderen. Van sportactiviteiten speciaal voor zestig plussers tot ontmoetingsochtenden in de Tuin van Kapitein Rommel. Maatschappelijke organisaties, Sportverenigingen, Culturele organisaties en vrijwilligersorganisaties (bijvoorbeeld de Zonnebloem) zetten zich voortdurend in om activiteiten voor ouderen te organiseren in onze gemeente.’’

Castricum wil via een speciaal project de handen ineen slaan met huisartsen en het maatschappelijk werk. Hoe moet men zich dit voorstellen?

,,Dat heet ‘welzijn op recept’ en dat kun je letterlijk nemen. Langdurige eenzaamheid geeft uiteindelijk ook lichamelijke klachten. Iemand gaat daarvoor naar de huisarts. In gesprekken met de praktijkondersteuner komt naar boven dat er sprake is van eenzaamheid. Het Sociaal Team van de gemeente gaat in gesprek met de persoon en samen gaan ze kijken welke stappen iemand kan zetten en welke organisatie of activiteit daarbij kan helpen.’’

Welke activiteiten tegen eenzaamheid heeft Castricum nog meer op de rol staan om de bestrijding van eenzaamheid tegen te gaan?

,,Wij willen professionals en vrijwilligers gaan trainen in signaleren, het herkennen en bespreken van eenzaamheid, gespreksvaardigheden op dit vlak en het creëren van een warm welkom. Het is essentieel dat iedereen zich direct op zijn/haar gemak voelt en warm wordt ontvangen. De drempel voor mensen met eenzaamheid is vaak hoog, dus die wil je zo laag mogelijk hebben. Wanneer dat eenmaal staat willen we ook de ondernemers erbij betrekken zodat de kassamedewerkster, kapster, baliemedewerkster en pakketbezorger ook oog hebben voor eenzaamheid en kunnen signaleren en doorverwijzen. Daar heb je dan een signaalpunt voor nodig waar opvolging gegeven wordt.’’

Op de foto:
Wethouder Falgun Binnendijk deelt aan het winkelend publiek hartjes uit om eenzaamheid onder inwoners onder de aandacht te brengen. (Foto: Henk de Reus)