Wethouder bezoekt pilot Schooljudo

Kinderen uit groep 6 van Het Kleurenorkest in Limmen hadden vorige week bijzonder bezoek tijdens hun judoles. Zowel wethouder Rob Schijf als beleidsambtenaar Sebastiaan Huys stapten in judopak de mat op. De gemeente maakt het mogelijk dat momenteel de ‘Schooljudo-pilot’ draait op drie scholen: Het Kleurenorkest in Limmen, basisschool Rembrandt in Akersloot en basisschool Helmgras in Castricum.

De lessen worden verzorgd door ‘entertrainers’ Eveline Beentjes, Bern Winkelbeiner en Jeri Pannevis. Als de programma’s op deze drie scholen zijn afgerond, wordt bekeken of Schooljudo op alle scholen kan worden ingevoerd. Binnen Schooljudo staan zes waarden centraal; vertrouwen, respect, discipline, weerbaarheid, beheersing en samenwerken. Plezier is de zevende waarde, de katalysator van het geheel. Deelnemers werken vier weken lang aan deze waarden.

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de waarden buiten de gymles. Leerkrachten krijgen verschillende tools aangereikt om de waarden te bespreken en te vertalen naar situaties thuis, op het schoolplein en in de klas. Schooljudo is op deze wijze niet alleen interessant als kwaliteitsimpuls voor de gymles maar sluit ook aan op het sociaal-emotionele ontwikkelingsplan en anti-pestbeleid van een school.