Wethouder Antoine Tromp bezoekt Thuis Bij

Thuis Bij aan de Achterloet, kreeg vrijdag 25 maart bezoek van wethouder Antoine Tromp. De wethouder kwam Ilona de Boer symbolisch de vergunning overhandigen voor het verzorgen van dagbesteding voor ouderen. Volgens het bestemmingsplan mag een woning in deze omgeving niet voor dat doel worden gebruikt, maar het college besloot deze week om een zogeheten ‘afwijkingsbesluit’ te nemen om de dagbesteding op deze locatie toch mogelijk te maken. Het pand behoudt de oorspronkelijke woonbestemming.

 

Antoine Tromp: ‘Volgens het bestemmingsplan kan dit centrum eigenlijk niet op deze plek worden ingericht. Maar als college vinden we het van groot belang om innovatie binnen het sociaal domein mogelijk te maken. Alles bij elkaar is Thuis Bij een schoolvoorbeeld van wat ik noem: de ‘inclusieve dorpsgemeenschap’. Dat is een dorpsgemeenschap die iedereen insluit en niemand buitensluit. Waar iedereen bij hoort, ongeacht zijn of haar achtergrond, persoonlijke problematiek of persoonlijke beperking. Als inwoners met zulke goede initiatieven in die richting komen zal je als overheid soms van de bestaande paden af moeten wijken om het onmogelijke mogelijk te maken.’

‘In feite worden we meer en meer ingehaald door de werkelijkheid. Er komen steeds meer ouderen met aandoeningen zoals dementie. Die hebben behoefte aan zingeving. Het is mijn overtuiging dat je daarin het beste kunt voorzien op lokaal niveau, in een kleinschalige instelling. Daarbij kun je je geen betere locatie wensen dan de Achterloet, met een prachtig oud dorpsplein om de hoek.’

De wethouder besluit: ‘Bovendien is het een lokaal initiatief, met donateurs, inzet van crowdfunding, met vrijwilligers, betrokken familieleden: allemaal instrumenten van deze tijd. Als het even kan moet je daarin als overheid het sluitstuk zijn en niet de dwarsligger.’

 

Foto:

Wethouder Antoine Tromp overhandigt Ilona de Boer een bos bloemen die symbool staat voor de verleende vergunning (foto: gemeente Uitgeest)