Wethouder Anke De Vink-Hartog graag aan de slag voor Uitgeest

Op 8 december 2016 werd Anke de Vink-Hartog (39 jaar) geïnstalleerd als nieuwe wethouder in Uitgeest. Vanuit de Zaanstreek kwam zij in 2005 in Uitgeest wonen en werken. Wethouder De Vink-Hartog: “Ik kende het dorp van vroeger toen ik op 11 jarige leeftijd met de scouting voor het eerst aanmeerde bij Dorregeest en lopend richting dorp trok. Destijds vond ik het al een leuke en authentieke plaats.” Dan lachend: “Maar ik had niet gedacht hier ooit bij de gemeente te zullen werken.” Met haar man en vijf kinderen in de leeftijd van 1 tot 9 jaar woont zij in de Koog. Sinds juni vorig jaar versterkt zij de VVD en werd lid van de Commissie Samenlevingszaken. Hierdoor was zij in een aantal onderwerpen al aardig thuis toen zij na gesprekken gevraagd werd vanuit de fractie om het college te gaan versterken. Wethouder De Vink-Hartog: “Dat was een spannende tijd, van voordracht tot benoeming door de raad. Vervolgens ga je aan de slag met inlezen en besprekingen voeren met onder andere de college-leden onder meer over de portefeuilleverdeling.” Zij is blij met haar portefeuille. Zij noemt die divers met toch veel raakvlakken tussen de onderdelen. Wethouder De Vink: “Ik houd van sport en zeker voor de jeugd geeft sport ruimte voor ontwikkeling. Sport motiveert en maakt gezonder. Het is een basis om op terug te vallen. Door kinderen te laten sporten worden zij enthousiast en dat nemen zij de rest van hun leven mee.” Ook het groen in Uitgeest vindt zij belangrijk en waar groen verdwijnt, wil zij dat ergens anders zoveel mogelijk teruggeven. Wethouder De Vink-Hartog: “Ook wil ik graag dat we bewuster omgaan met afvalinzameling. Wij zijn er op verschillende manieren mee bezig om dit voor de inwoners aantrekkelijker te maken. Zo is de gemeentewerf, inmiddels voorzien van zonnepanelen,  bijvoorbeeld vanaf half januari langer geopend.” Van de perikelen rond het thema ijsbaan heeft zij alles meegekregen. De vraag die haar bezighoudt is wat er nodig is om vaker en eerder te kunnen schaatsen. Wethouder De Vink-Hartog: “Er zijn tegenwoordig veel meer technieken waardoor dit tot de mogelijkheden behoort. Ik zou het zó fijn vinden de jeugd het schaatsen mee te geven. Wij gaan alles onderzoeken en nieuwe ideëen neem ik mee.”

Veiligheid noemt zij van belang voor het hele dorp en de infrastructuur moet daarin mee. Ernstig: “Meestal los je bepaalde zaken niet op van de een op de andere dag maar bij alles wat wij doen, vragen wij ons ook af hoe we er qua veiligheid in staan. Ik ga graag vooraf met burgers in gesprek, ben een fan van participatie en hoop op zo min mogelijk overlast en ruis door duidelijke communicatie. Ik hoop dan ook dat dorpsgenoten naar mij toekomen als ze ergens mee zitten.” Gedreven vertelt zij over het feit dat zij na een maand als wethouder alleen maar enthousiaster is geworden en dat zij deze taak zeker niet als tijdelijk ziet. Wethouder De Vink-Hartog: “Door het dorpse karakter heeft Uitgeest grote charme. Dit dorp verdient het op de kaart gezet te worden, wij hebben zoveel te bieden. Ik ga er deze periode voor de volle 100% voor en hoop bij de aankomende verkiezingen het vertrouwen te krijgen om ook na de verkiezingen door te mogen gaan.” (Monique Teeling)