Werkzaamheden voor de kust van Castricum

Castricum – Bezoekers van het strand zal het niet ontgaan zijn: er wordt druk gewerkt voor de Castricumse kust. Het gaat om schepen van een offshorebedrijf dat in opdracht van TenneT de elektriciteitskabels op zee legt voor de toekomstige windparken. Daarnaast is een baggerschip van Rijkswaterstaat (RWS) twee weken terug begonnen met het onderhoud van de kust.

Door Henk de Reus

In opdracht van het ministerie sluit TenneT de komende jaren de windparken, die op zee gebouwd worden, aan op het nationale elektriciteitsnet. Het kabinet heeft windenergiegebieden op de Noordzee aangewezen die rond 2030 samen zo’n 21 Gigawatt (GW) moeten leveren. Daarmee wordt wind op zee straks onze grootste bron van duurzame energie. Met de aansluiting voor de windparken voor de kust van Noord-Holland zorgt TenneT ervoor dat er in de komende jaren 2,1 GW aan duurzame stroom beschikbaar komt voor de Nederlandse huishoudens, het bedrijfsleven en de industrie. Met die hoeveelheid groene stroom kunnen ruim twee miljoen huishoudens worden voorzien van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Het tracé van de elektriciteitskabels op zee en land voor het aansluiten van de drie toekomstige windparken voor de kust van Noord-Holland. (Afbeelding: TenneT)

‘Stopcontacten op zee’

Manon Raats, omgevingsmanager bij TenneT, legt uit wat het project behelst: ,,Voor de aanlanding van de windenergie, bouwen we voor de kust van Noord-Holland drie platforms. Deze ‘stopcontacten op zee’ zijn bedoeld voor de windparken ‘Hollandse Kust (noord)’, ‘West Alpha’ en ‘West Beta’. Vanaf de platforms leggen we zes elektriciteitskabels in de zeebodem. Daarmee brengen we al in 2023 de eerste windenergie bij het strand van Heemskerk/Wijk aan Zee aan land. Via een ondergrondse 220 kilovolt (kV) kabelverbinding gaat de stroom vervolgens onder de duinen door richting het transformatorstation dat we nu aan het bouwen zijn langs de Zeestraat in Beverwijk. Als we de spanning op dit station hebben verhoogd naar 380 kV brengen we de stroom naar ons hoogspanningsstation dat langs de snelweg A9 in Beverwijk ligt en komt het op het landelijke elektriciteitsnet.’’

Het bijna tien kilometer lange ondergronds geboorde tracé van strand Heemskerk tot het hoogspanningsstation langs de A9. (Afbeelding: TenneT)

In het voorjaar van 2022 is TenneT vanaf het werkterrein op het strand van Wijk aan Zee/Heemskerk begonnen met het aanleggen en het intrekken van de elektriciteitskabels. In totaal wordt er 235 kilometer elektriciteitskabel voor de kust van Noord-Holland gelegd. Vanaf een grote draaitafel op het kabelschip Isaac Newton wikkelt de elektriciteitskabel zich langzaam af als deze richting het strand wordt getrokken. Met behulp van een hefponton (Seahaven) en diverse boeien blijft de elektriciteitskabel aan de wateroppervlakte. Als de kabel is ingetrokken, laat de aannemer deze zakken tot de zeebodem. Daarna komt de kabelbegraafmachine Moonfish in actie. Deze maakt een zes meter diepe sleuf in de zeebodem waarin de kabels worden gelegd. Het aanleggen van de elektriciteitskabels op zee duurt tot eind 2022 en de werkzaamheden op het strand van Wijk aan Zee/Heemskerk tot dit najaar.

Kabellegschip Isaac Newton. (Foto: aangeleverd)

Zandsuppletie door RWS

Het strand en de duinen zijn de belangrijkste bescherming tegen de zee. Door de wind, golven en stroming verdwijnt er van tijd tot tijd zand van de kust. Ook verliezen de stranden terrein door de stijgende zeespiegel. Als hieraan niets wordt gedaan, raken we een deel van ons land kwijt. Rijkswaterstaat (RWS) en de waterschappen zorgen samen voor het onderhoud van de kustlijn. Dit doen ze onder meer door het regelmatig aanbrengen van nieuw zand (zandsuppletie).

Noodzaak

Persvoorlichter Remco de Korte van RWS legt de noodzaak van de werkzaamheden uit. ,,Rijkswaterstaat meet regelmatig de hoeveelheid zand in een kustvak. Dit vak bestaat uit de vooroever, het strand en de duinen. We kijken hoeveel zand er in het vak ligt. Door de getijden kunnen hier veranderingen in optreden. In dit geval is het noodzakelijk om extra zand op de vooroever aan te brengen.’’

Het baggerschip haalt enkele kilometers uit zee zand naar boven en brengt dit tot circa een paar honderd meter voor de kustlijn (de vooroever). Hier wordt het uitgestort en uitgespoten over het water. (Afbeelding: Rijkswaterstaat)

Onderhoud

Op de zeebodem vóór de kust van Heemskerk en Castricum wordt 3 miljoen m3 zand aangebracht. Door dit extra zand blijft de kustlijn op zijn plaats en blijft Noord-Holland beschermd tegen de zee. Het zand wordt met een speciaal baggerschip, een sleephopperzuiger, verderop opgezogen uit de Noordzee bodem. Hierna vaart het schip naar de kust en wordt het zand op een paar honderd meter van de kustlijn aangebracht op de ondiepe vooroever, tussen strandpaal 43 en 52. Dit gebeurt op een diepte van 5 meter NAP.

Het meeste zand wordt gestort via de luiken onder water, maar het laatste deel wordt uitgespoten over het water. Dit wordt rainbowen genoemd. Hierna belandt het zand via de getijden en de stroming van het water op de kust, waar het zich op natuurlijke wijze verspreidt. Door de zandsuppletie wordt bereikt dat er voldoende zand ligt om de kustlijn van Nederland op zijn plaats te houden. Ook kan de kust zo meegroeien met de stijging van de zeespiegel en blijft het land goed beschermd tegen de zee.

Duur werkzaamheden RWS

De werkzaamheden nemen ongeveer een jaar in beslag. Voor watersporters is het belangrijk om minstens 50 tot 100 meter afstand te houden tot het schip. (Bron: Rijkswaterstaat)