Werkzaamheden op verkeersroutes in onze regio

Regio – In het komende weekeinde zijn zowel op de N203 bij Krommenie als op de A22 ter hoogte van de Velsertunnel werkzaamheden. Het verkeer dat gebruik maakt van deze routes moet rekening houden met extra reistijd.

Van vrijdag 11 november tot en met zaterdag 12 november wordt gewerkt aan de Brug Krommenie. Autoverkeer moet rekening houden met een kleine vertraging. Eén van de assen van de brug vertoont scheuren. De brug wordt daarom niet meer bediend voor de scheepvaart. Uit voorzorg werd ook een van de rijstroken voor het verkeer richting Castricum afgesloten. Om ervoor te zorgen dat auto’s weer over twee rijstroken over de brug in Krommenie kunnen rijden, wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag gewerkt. De brug in de N203 wordt vanaf de onderkant gerepareerd.

N203 blijft wel open

De werkzaamheden vinden plaats van vrijdagavond 11 november 20.00 uur tot zaterdagochtend 12 november 06.00 uur. Verkeer kan wel over de N203 blijven rijden, maar automobilisten moeten rekening houden met wat vertraging. Het verkeer wordt namelijk onder begeleiding van verkeersregelaars vanaf de kruising met de N246 over de zuidelijke brug geleid. Eenmaal over de brug gaat het verkeer weer terug naar de eigen rijbaan. Zwaar vrachtverkeer blijft, net zoals nu, beperkt tot verkeer met een maximaal gewicht van 50 ton.

Velsertunnel in beide richtingen afgesloten

In het weekend van vrijdag 11 november tot en met maandag 14 november is de Velsertunnel (A22) in beide richtingen afgesloten. In dit weekend voert Rijkswaterstaat diverse werkzaamheden uit in en rond de tunnel. Verkeer wordt omgeleid maar moet op drukke momenten rekening houden met ongeveer dertig minuten extra reistijd. Tijdens de afsluiting combineert Rijkswaterstaat verschillende werkzaamheden om de hinder voor de weggebruikers te beperken. Zo vindt dit weekend regulier onderhoud plaats aan de tunnel. Tijdens dit onderhoud inspecteert men de constructie, onderhoudt men de systemen en wordt de gehele tunnel schoongemaakt. Ook repareert men tijdens de afsluiting een tiental schades in de tunnel die door aanrijdingen zijn ontstaan. Daarnaast vindt een hoogspanningstest plaats en zijn er nog afrondende werkzaamheden aan de verkeerssignalering in en rond de tunnel.

Omleidingen

De werkzaamheden starten vrijdag 11 november om 20.00 uur en duren tot maandag 14 november 05.00 uur. Tijdens het werk is de tunnel in beide richtingen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Wijkertunnel (A9) en knooppunt Rottepolderplein. Verkeer van noord naar zuid kan gebruik maken van de calamiteitenbogen. Weggebruikers dienen rekening te houden met extra reistijd die op drukke momenten in het weekend kan oplopen tot ongeveer dertig minuten. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de omleidingsborden te volgen en de reis voor te bereiden met behulp van www.rws.nl/werkzaamheden.