Werkgroep Kustbeschermers van start

Langs de hele Nederlandse kust is sinds december vorig jaar een beweging van burgers op gang gekomen om de kust en het bijbehorende duingebied te beschermen tegen te intensieve bebouwing, gesteund door Natuurmonumenten. Op een bijeenkomst in juli van dit jaar hebben ook in Noord-Holland actieve kustbeschermers zich verenigd en zo ontstond er een werkgroep met onder andere deelnemers uit Castricum, Beverwijk en Wijk aan Zee.

De werkgroep Kustbeschermers Noord Kennemerland wordt in de startfase ondersteund door Beverwijk Duurzaam. De werkgroep is bezig de bestaande plannen voor bebouwing kritisch te bekijken. Inmiddels zijn de overheden en vele natuur- en landschapsorganisaties bezig een Kustpact tot stand brengen. Kustgemeenten zijn aan zet om dat pact te ondertekenen, maar dat gebeurt volgens de werkgroep te weinig.

Voor meer informatie: www.beverwijkduurzaam.nl/kustbeschermers.