Werkbezoek in Castricum

Verkeersambassadeur Pieter Litjens bracht vrijdag 21 december jl. een werkbezoek aan Castricum. Dit naar aanleiding van de brief die het college recent naar hem stuurde. De onderwerpen die op de agenda stonden: de spoorovergang Beverwijkerstraatweg, de provinciale weg N203 en het probleem van te breed landbouwverkeer op polderwegen (fietsveiligheid).
Onder andere verkeerswethouder Paul Slettenhaar begeleidde Litjens in Castricum: ,,We zijn onder andere naar de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg gegaan en hebben verteld dat de wachtrijen voor de gesloten bomen, in de spits oplopen tot circa 700 meter. Door veel afslaand verkeer naar de straten rondom de spoorwegovergang ontstaan er gevaarlijke situaties op de spoorwegovergang.’’
Onlangs was in het nieuws dat het nieuwe opstelterrein mogelijk niet in Uitgeest maar in Heerhugowaard komt. ,,Dat is voor Castricum geen optie. Dan passeren nog meer treinen de spoorwegovergang, waardoor nog langere dichtligtijden en langere wachtrijen voor de spoorbomen ontstaan.’’
Het gezelschap nam ook een kijkje bij de N203 en liet zien dat deze provinciale weg met prioriteit veiliger moet worden gemaakt. De wethouder heeft dit al onder de aandacht van de provincie gebracht.
Verder is nog gediscussieerd over de gevaren die landbouwverkeer met zich mee brengen. Volgens de wethouder moeten er perken worden gesteld aan het steeds maar groter (breder) worden van dit verkeer. ,,De wetgeving moet hierop worden aangepast.’’
Litjens is sinds augustus ambassadeur voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). In dit plan werken het Rijk, provincies en gemeenten samen aan een nieuwe opzet om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.

Foto: Verkeersambassadeur Litjes (links) op werkbezoek in Castricum, rechts wethouder Paul Slettenhaar (foto: aangeleverd)