Wereldwinkel Castricum gulle gever aan goede doelen: 4000 euro

Castricum – In de Wereldwinkel in Castricum werken uitsluitend vrijwilligers en de winst kan dus grotendeels worden weggegeven. De winkel doneert aan verschillende goede doelen en met het afgelopen jaar nog vers in het geheugen lijkt het een goed moment om op een rijtje te zetten waar het geld in 2023 naar toe is gegaan.

Om te beginnen heeft de Voedselbank in Castricum een gift van 1000 euro gekregen. Voedselbanken zijn broodnodig – ook in onze gemeente – en vanzelfsprekend kunnen zij een donatie goed gebruiken. Dan is er 1000 euro  geschonken aan de Stichting WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen). Deze stichting zet zich in voor onderwijs in Burkina Faso. Het is duidelijk dat onderwijs noodzakelijk is om de vicieuze cirkel van armoede, analfabetisme en onwetendheid te doorbreken. WOL is hier al sinds 1986 mee bezig en Wereldwinkel Castricum doneert elk jaar.

Verder is de Stichting Straatkinderen van Kathmandu een vaste ontvanger van giften van de Wereldwinkel. Deze stichting is in 2008 opgericht door Lies Vink uit Castricum. In Nepal is het helaas nog steeds zo dat er talloze kinderen op straat leven. Met behulp van vele vrijwilligers  zet Lies zich in om straatkinderen in Nepal  op te vangen, te ondersteunen en zo veel mogelijk te herenigen met hun familie. Ook is er veel aandacht voor kansarme vrouwen. Straatkinderen van Kathmandu mocht 1000 euro ontvangen.

Tot slot ging 500 euro naar Save the Children en 500 euro naar de vrouwen van Inïrï Artscrafts juwelen. Deze laatstgenoemde organisatie bestaat uit een groep van dertig inheemse dames uit het Amazonegebied in het zuiden van Suriname. Zij maken prachtige en duurzame sieraden van kralen en materiaal uit het bos, zoals zaden. De verkoop van deze sieraden stelt de vrouwen in staat een volwaardig bestaan voor zichzelf en hun gezin op te bouwen en helpt mee om het Amazonegebied te beschermen. Wereldwinkel Castricum is te vinden aan de C.F. Smeetslaan 4. (Foto: Wereldwinkel Castricum)