Welzijn op Recept: brug tussen sociaal en medisch domein

Castricum – Eind november is het startsein gegeven voor Welzijn op Recept in Castricum. Mede vanwege corona zien zowel de huisartsenpraktijken als het sociaal team het aantal gevallen van eenzaamheid toenemen. 38% van de inwoners van Castricum voelt zich eenzaam.

Steeds meer mensen doen een beroep op de huisartsenpraktijk vanwege psychosociale klachten. Het doel van de kick-off was om verbinding tussen het sociaal domein en medisch domein te maken en te bespreken voor welke problematiek Welzijn op Recept in Castricum en Akersloot een oplossing is. Wethouder Falgun Binnendijk: ,,Juist in tijden van corona en in onze ouder wordende gemeente is deze pilot broodnodig. Nu is een goed moment dat het sociaal en het medisch domein bij elkaar aanhaken om mensen met psychosociale klachten helpen.“

Juiste zorg op juiste plek

Welzijn op Recept is een bewezen samenwerkingsvorm voor mensen met psychosociale klachten. Lang niet alle gezondheidsklachten hebben een fysieke oorzaak. Soms ligt de oorzaak bij zaken zoals eenzaamheid, zorgen om schulden en/of werkeloosheid. Hierbij kan Welzijn op Recept een oplossing bieden. In plaats dat een huisarts of praktijkondersteuner een patiënt doorverwijst naar zwaardere zorgverlening of medicijnen voorschrijft, wordt doorverwezen naar het sociaal team om de vraag helder te krijgen. Wat helpt, is soms bijvoorbeeld deelname aan welzijnsactiviteiten in de buurt of vrijwilligerswerk. Hierdoor krijgen inwoners de juiste zorg op de juiste plek en vermindert de druk op de huisartsenpraktijk.

Inwoner centraal

Bij Welzijn op Recept staat de patiënt/inwoner en zijn leven centraal. Hiervoor is een goede samenwerking tussen het medische en sociale domein nodig. Het unieke aan Welzijn op Recept Castricum is dat deze aanpak aansluit bij het programma Eén tegen eenzaamheid. Zowel onder jong als oud is eenzaamheid een groot probleem. Daphne van der Valk (ambassadeur sociaal team Castricum): ,,Wij krijgen mensen vaak pas in beeld als er al veel aan de hand is. We hopen dat door verwijzing vanuit de huisartsenpraktijk, we eerder met mensen over hun problemen kunnen praten, voordat de problemen zich verder opstapelen.” (Foto: Daniel Reche via Pixabay)