Welke vrouw verdient Ribbius Peletier-penning 2021?

Regio – Welke vrouw uit verdient een onderscheiding voor haar inzet voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek? Welke vrouw is een politiek voorbeeld voor andere vrouwen? De provincie zoekt de Noord-Hollandse vrouw die daarvoor de Ribbius Peletier-penning 2021 verdient. Iedereen kan een kandidaat aanmelden voor deze onderscheiding.

Een kandidaat aanmelden kan via www.penning.noord-holland.nl van 11 januari tot en met 14 februari. Op deze website is het ook mogelijk om een foto van de kandidaat in een galerij te plaatsen bij de winnaressen van voorgaande jaren. Een foto van deze galerij kan daarna direct gedeeld worden op Instagram, Facebook en Twitter. Zo wordt de kandidaat alvast in het zonnetje gezet.

Jury

Uit alle kandidaten kiest een jury een vrouw die de Ribbius Peletier-penning 2021 verdient. Sybilla Dekker (minister van Staat) voorzitter van de jury, overhandigt de penning op 5 maart. Dekker: ,,Op 17 maart zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen, een mooie aanleiding om aandacht te besteden aan de positie van vrouwen en diversiteit in de politiek. Dat blijft nodig, want het gaat nog steeds te langzaam.” Naast voorzitter Sybilla Dekker bestaat de vakjury uit: Elske Doets, directeur van het bedrijf ‘Doets Reizen’ en verkozen tot ‘Zakenvrouw van het jaar 2017’; dr. Liza Mügge, hoofddocent politicologie van de Universiteit van Amsterdam; oud-Statenlid Rina van Rooij en het Purmerendse Raadslid Manja van der Weit, die de Ribbius Peletier-penning kreeg in 2020.

Voorgaande winnaressen

Van der Weit kreeg de penning in 2020 voor haar initiatief ‘Vrouwen in de Purmerendse Politiek’. Met lezingen en trainingen inspireert zij vrouwen om politiek actief te worden. Devika Partiman ontving de penning in 2019 als eerste. Zij is de vrouw achter de Stichting ‘Stem op een vrouw’ die vrouwen oproept om te stemmen op een vrouw lager op de kieslijst, om zo het percentage vrouwelijke volksvertegenwoordigers te vergroten. Partiman en Van der Weit zijn goede voorbeelden van vrouwen die ervoor hebben gezorgd dat meer vrouwen politiek actief zijn.

Ribbius Peletier-penning

Provinciale Staten reiken de Ribbius Peletier-penning vijf jaar lang uit aan een vrouw die zich verdienstelijk maakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. De onderscheiding is in 2019 ingesteld vanwege honderd jaar vrouwenkiesrecht. De penning is vernoemd naar de eerste vrouwelijke gedeputeerde van Noord-Holland, Liesbeth Ribbius Peletier. Zij werkte haar hele leven aan vrouwenrechten en richtte in 1932 het vormingscentrum De Born voor vrouwen op. Ze was Eerste Kamerlid, vrouwenvertegenwoordiger van de Verenigde Naties en werd in 1958 het eerste vrouwelijk lid van de Raad van State.

Verhouding vrouw-man in de provincies

Na de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 steeg het aantal Statenleden (volksvertegenwoordigers van provincies) in Nederland dat vrouwelijk is van 31,5 naar 33,2 procent. Van de twaalf commissarissen van de Koning zijn er in twee provincies vrouw. Van de 55 Statenleden in Noord-Holland zijn er op dit moment 20 vrouw en 34 man en 1 Statenlid wil graag aangesproken worden als ‘Statenlid’ en niet als ‘mijnheer’ of ‘mevrouw’. Eén vrouwelijk Statenlid wordt tijdelijk vervangen door een man. Als zij weer terugkomt is 40% van de Statenleden in Noord-Holland vrouw. (Afbeelding: Provincie Noord-Holland)