Weidevogels weten gebied rond Castricum goed te vinden

Castricum – Een spectaculaire foto, genomen bij één van de plassen in het gebied van de Hooge Weide. De foto toont de aankomst van een grote groep grutto’s die een rust- en voedselplaats zochten op weg naar hun broedgebied in het noorden. Ze zullen spoedig gevolgd worden door een andere groep, die hier zal blijven en hopelijk succesvol gaat broeden in de graslanden van de Hooge Weide.

De Hooge Weide is een stichting waarin vrijwilligers bijna dagelijks hun best doen om in een groot gebied in de omgeving van Castricum, Uitgeest en Heemskerk een voor weidevogels geschikt gebied te creëren. Dit door onder meer actief het sloot- en grondwaterpeil te voeren (hoog) waardoor weidevogels makkelijk bij hun voedsel kunnen komen. Er zijn een aantal plas-drasgebiedjes gecreëerd die heel aantrekkelijk zijn voor de weidevogels, zoals te zien is op deze foto.

Bloemrijk grasland

De Hooge Weide streeft naar bloemrijk grasland. Daar vinden de kuikens van de vogels beschutting tegen roofdieren. Ook is er een ruim aanbod van insecten om hen door de eerste maanden van hun leven te helpen. Door spaarzaam ruige mest uit te laten rijden levert dat een rijk bodemleven op. Het zorgt voor een zeer grote biodiversiteit en een gevarieerde flora en vegetatie. Ook schermt men de graslandpercelen af door schrikdraad om vossen en katten uit het gebied te houden.

Dit alles heeft in de loop der jaren een rijk geschakeerd landschap opgeleverd vol bloemen en vogels. Dit tot plezier van de vele wandelaars en fietsers die dagelijks de paden in de omgeving gebruiken. Kijk op https://stdehw.wixsite.com/dehoogeweide/over-ons voor meer informatie. (Foto: Stichting De Hooge Weide)