Weer politieke aandacht voor rotonde op N203

Castricum – Een meerderheid van de Castricumse gemeenteraad wil een nieuw onderzoek naar de aanleg van een rotonde op de provinciale weg naar Uitgeest. Deze wens is gericht op veiligheid en de plannen voor een nieuw zwembad.

Door Hans Boot

Al jaren staat de N203 bekend als een zeer gevaarlijke verbindingsweg tussen Castricum en Uitgeest, wat aangetoond kan worden aan de hand van verschillende ongelukken met dodelijke afloop. Op vergelijkbare wegen kom je vaak rotondes tegen om de snelheid van het verkeer te breken, maar de provincie keurde tot nu toe aanvragen af voor een dergelijke voorziening op de N203. Daardoor blijft de kans groot op hachelijke situaties rond de op- en afritten van de campings langs deze weg. De eigenaresse van een van deze campings kaartte dit onlangs aan via een bericht op Twitter, waarin zij klaagde over het slechte uitzicht op de hoek van de provinciale weg en de afslag naar haar camping.

Zwembad

Een ander argument om eerdere voorstellen voor een rotonde weer uit de ijskast te halen, houdt verband met de realisatie van een zwembad op sportpark Noord-End. De raad is namelijk grotendeels voorstander van een afslag naar het zwembad en de overige sportvoorzieningen. Roel Beems, fractievoorzitter van CKenG, zegt hierover:

,,Ik heb dit laatst voorgelegd tijdens een werkbezoek van de commissaris van de Koning en hij reageerde daar niet afwijzend op. De fracties van VVD, CDA, GKenG en GDB willen nu dat de gemeenteraad na het zomerreces wordt bijgepraat door het college over wat er in de raad van Uitgeest is besproken en besloten over de N203. Ook willen wij geïnformeerd worden over het nieuwe provinciale beleid ten aanzien van de veiligheid op N-wegen en vragen wij aandacht voor de relatie tussen de provinciale weg en de ontwikkelingen op sportpark Noord-End.”

Beems vervolgt: ,,Tot slot pleiten we voor een inventarisatie van de situatie in het gebied tussen de campings De Nesse en De Kei en het sportpark, mogelijk voorafgegaan door een werkbezoek. Het is overigens niet de bedoeling is dat gemotoriseerd verkeer via de rotonde toegang krijgt tot het dorp. De afslag is alleen nodig voor bezoekers van het sportpark en gasten van de campings.”

Raadsinformatieavond

Wat de plannen voor het zwembad betreft heeft het college op 28 juli een mail gestuurd aan de deelnemers aan een Zoomsessie op 11 januari dit jaar. Dat zijn direct omwonenden van het sportpark Noord-End, de gebruikers van het huidige zwembad, de betrokken sportverenigingen, de beheerders van de sporthal en het schoolbestuur van het Jac. P. Thijsse College. In deze mail wordt de stand van zaken met betrekking tot de planvorming toegelicht en een raadsinformatieavond over dit onderwerp op 14 oktober aangekondigd. Aan het eind van de mail stellen burgemeester en wethouders dat ‘onze inwoners in de zomer van 2024 gebruik kunnen maken van het nieuwe zwembad als alles voorspoedig verloopt’.