Wateroverlast door korte, hevige regenbui

Castricum – Diverse straten kwamen gisteren aan het begin van de avond blank te staan. Een korte, maar zeer hevige regenbui was hier debet aan. In een kwartier tijd viel er zoveel regen, dat het water niet meer tijdig via de kolken kon worden verwerkt. De overlast was overigens van korte duur. Ook elders in de regio ontstond veel overlast door het water. Zo kwam in IJmuiden een hotel aan de Kennemerboulevard blank te staan en kon men in Alkmaar in sommige straten letterlijk zwemmen, hetgeen men dan ook deed. Op sommige plekken in de regio viel gisteravond de hoeveelheid regenwater die normaal gesproken in twee maanden tijd valt. (Foto: Mardou van Kuilenburg)