incasso

Wat als een klant een factuur niet betaalt? Alles over incasso

PARTNERBIJDRAGE

In het bedrijfsleven is geld koning. Maar wat gebeurt er als uw klanten hun facturen niet op tijd betalen? Mogelijk moet u zich wenden tot incasso. Dit proces kan ontmoedigend zijn, maar met de juiste kennis en aanpak kun je zonder al te veel moeite aan je geld komen.

Wat is incasso?

Incasso is het proces waarbij een bedrijf of organisatie geld vordert van een andere partij. Dit kan worden gedaan door middel van een aanmaning, dagvaarding of beslag op goederen. In sommige gevallen kan ook een incassobureau ingeschakeld worden om het geld voor u te innen.

De wettelijke kaders voor incasso

Wanneer een klant niet tijdig betaalt, is het belangrijk om te weten welke stappen je kan ondernemen. In dit artikel leggen we je uit wat de wettelijke kaders zijn voor incasso.

Volgens de wet moet een bedrijf altijd eerst een aanmaning sturen voordat het overgaat tot incasso. In deze aanmaning moet het bedrijf duidelijk maken dat er sprake is van een openstaande factuur en welke gevolgen er zullen zijn als deze niet wordt betaald. De klant heeft dan een X aantal dagen de tijd om te reageren en alsnog te betalen.

Als de klant ook na die X aantal dagen nog steeds niet heeft betaald, dan mag het bedrijf overgaan tot incasso via een gespecialiseerd incassobureau. Het bureau zal dan contact opnemen met de klant en proberen de openstaande factuur te innen. Als dat niet lukt, kan het bureau ervoor kiezen om de zaak aan de rechter voor te leggen.

Hoe ga je te werk bij incasso?

Als een klant een factuur niet betaalt, kan een incassobureau ingeschakeld worden. Dit is echter niet zonder risico’s. Er zijn sites die beweren dat je gratis geld kunt incasseren, maar dit is vaak niet het geval. Het is belangrijk om te weten hoe incasso werkt en welke risico’s er zijn, voordat je een incassobureau inschakelt.

Incasso is het proces waarbij een bedrijf of organisatie geld vordert van een persoon of bedrijf. Incasso kan door middel van dagvaarding of beslag op bankrekening of loonstrook plaatsvinden. Er zijn veel verschillende soorten incasso, maar de meeste worden ingediend bij het gerecht door middel van dagvaarding.

Dagvaarding houdt in dat de schuldeiser (het bedrijf of de organisatie die geld vordert) een dagvaarding ontvangt waarin staat dat hij of zij moet verschijnen in de rechtbank op een bepaalde datum. Tijdens de zitting zal de rechter beslissen of de schuldenaar in gebreke is en of hij of zij het geld moet betalen. Als de schuldeiser wint, kan de rechter een vonnis uitspreken waarin staat dat de schuldenaar het geld moet betalen.

Wat zijn de kosten van incasso?

De kosten van incasso zijn afhankelijk van het bedrag dat moet worden geïnd en de gebruikte incassomethode. Als een factuur niet binnen 30 dagen wordt betaald, kan de incassoprocedure worden gestart. De klant ontvangt dan eerst een aanmaning met daarin een betaalherinnering en een betalingsvoorstel. Als deze aanmaning niet tot betaling leidt, volgt er een dagvaarding. In sommige gevallen is het mogelijk dat de vordering uit handen wordt gegeven aan een gespecialiseerd incassobureau of deurwaarder. Dit is afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat moet worden geïnd.

Alternatieven voor incasso

Wanneer een klant een factuur niet betaalt, zijn er enkele alternatieven voor incasso die u kunt overwegen:

  • Brief aan de klant sturen: Een brief kan de klant ertoe aanzetten om alsnog te betalen. Het is belangrijk om duidelijk te maken dat er consequenties zijn als de klant niet betaalt. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot negatieve publiciteit of het stopzetten van diensten.
  • Betaling via creditcard: Sommige bedrijven bieden de optie om via creditcard te betalen. Dit is een snelle en makkelijke manier om geld te innen, maar het kan wel extra kosten met zich meebrengen.
  • Incassobureau inschakelen: Als u er zelf niet in slaagt om het geld van de klant te innen, kan een incassobureau inschakelen. Zij zullen ervoor zorgdragen dat het geld wordt betaald, maar dit kan wel wat tijd en geld kosten.

Waar heb ik recht op als een klant niet betaalt?

Als een klant een factuur niet betaalt, heb je als ondernemer verschillende mogelijkheden om het bedrag alsnog te incasseren. In sommige gevallen kan je zelfs een boete of rente vorderen. Maar waar heb je precies recht op?

  • Boete: Als er in de overeenkomst tussen ondernemer en klant is vastgelegd dat bij niet-betaling van de factuur een boete wordt geïncasseerd, dan is dat ook zo. De hoogte van de boete moet wel redelijk zijn en staat niet vast. In sommige gevallen mag je ook geen boete vorderen, bijvoorbeeld wanneer de klant bezwaar heeft gemaakt tegen de factuur of als er sprake is van overmacht (zie hieronder).
  • Rente: Als er in de overeenkomst tussen ondernemer en klant is vastgelegd dat bij niet-betaling van de factuur rente wordt geïncasseerd, dan is dat ook zo.

Wat moet ik doen als een klant niet betaalt?

Als een klant niet betaalt, is het belangrijk om snel te handelen. Hier zijn enkele stappen die je kunt ondernemen:

  • Neem contact op met de klant en probeer de situatie te verhelderen. Misschien is er een reden waarom de betaling vertraagd is.
  • Stuur een aanmaning met daarin een laatste betaaldatum. Zorg ervoor dat je duidelijk maakt wat de gevolgen zijn als de klant niet tijdig betaalt.
  • Als de klant ook na de aanmaning niet betaalt, kun je een incassobureau inschakelen. Een incassobureau kan ervoor zorgen dat de factuur sneller wordt betaald.