Waardering, verbazing en vragen bij opstappen Adviesraad Sociaal Domein

Castricum – De raadscommissie Sociaal Domein besprak donderdagavond het aangekondigde vertrek van de gehele adviesraad. De beslissing van deze raad werd toegelicht in een notitie. Vertrekkend voorzitter Cees Huisman: ,,De inwoners van Castricum worden naar de mening van de adviesraad minder goed ondersteund dan mogelijk en wenselijk is.’’

Door Ans Pelzer

Huisman: ,,Er staan prachtige volzinnen in allerlei beleidsstukken maar die worden niet waargemaakt door concrete acties. Drie jaar geleden riep de adviesraad al op om concreet meer werk te maken van preventief werken en het uitvoeren van een programma Castricum Inclusief. De Adviesraad Sociaal Domein kreeg nauwelijks inhoudelijke reacties op de uitgebrachte adviezen. Met de adviezen werd niets gedaan.

Een bijkomend probleem is dat het College, de Raad en dus ook de adviesraad, steeds verder weg zijn komen te staan van de beleidsbepalers en besluitvorming. De inhoud, vormgeving en richting van het Castricumse sociaal domein wordt gestuurd middels de BUCH-samenwerking; en de regio Alkmaar (BUCH + Alkmaar en Dijk en Waard). Volgens de adviesraad is het gevolg daarvan dat te veel aandacht uitgaat naar het proces en veel te weinig naar wat plaatselijk bereikt moet worden voor inwoners die ondersteuning nodig hebben.’’

Huisman benadrukte dat de kritiek van de adviesraad geen betrekking heeft op uitvoerende ambtenaren en uitvoerende organisaties (zoals Stichting Welzijn Castricum) maar zich vooral richt op beleidsverantwoordelijken, het college en de gemeenteraad.

‘Adviesraad juist nu nodig’

Gemeenteraadsleden reageren ‘geschrokken’ op het besluit van de adviesraad om te stoppen. Paulien Zwikker (deVrijeLijst) zegt het vertrek te betreuren. ,,We hebben de Adviesraad Sociaal Domein juist nu hard nodig om een goede vertaling te maken van het beleidskader naar de praktijk.’’ Ook Cees Hollenberg (Lokaal Vitaal) meldt dat de adviesraad ‘hard nodig’ is. Voor zijn partij komt het aangekondigde vertrek ‘als een donderslag bij heldere hemel’.

Mariska El Ouni van D66 complimenteerde de Adviesraad met hun werkzaamheden en heeft begrip voor de beslissing. ,,Immers als je nooit gehoord wordt ga je twijfelen aan de zin van je werk. Ik kan me zo indenken dat men regelmatig op het tandvlees is doorgegaan. Deze kwaliteit bij een adviesraad zie je zeker niet bij andere adviesraden. Het is echt doodzonde dat deze kennis en ervaring wegvloeit. Voor D66 is het geen verrassing dat de Adviesraad opstapt. Er is meerdere momenten aan de bel getrokken.’’ Aart Waterman (GroenLinks) vindt dat de beleidsverantwoordelijken voor het sociaal domein ‘zich zorgen moeten maken’.

Verbazing bij VVD en CDA

Verbazing is er bij het CDA en de VVD over het in hun ogen ‘plotse karakter’ van het vertrek. ,,Waarom is er niet wat meer rust gecreëerd om het te bespreken in plaats van meteen een beslissing te nemen?’’ De VVD stelt ook de vraag of de adviesraad niet teveel op de stoel van de politiek gaat zitten. Bijvoorbeeld het ongevraagde advies over het creëren van verblijfplekken voor statushouders. Marcel Dekker, lid van de Adviesraad Sociaal Domein, meent van niet.

,,Ik vraag me af of men zich genoeg realiseert dat we door de huidige procedures statushouders, zijnde inwoners van onze gemeente, vijf jaar of langer parkeren en dat daarmee de kansen om te slagen op de arbeidsmarkt afnemen. De adviesraad heeft talloze adviezen uitgebracht met als kern: intensiveer de integratieprogramma’s in de gemeente. Deze adviezen zijn niet in de praktijk gebracht. Er wordt naar de mening van de Adviesraad Sociaal Domein onvoldoende resultaat geboekt.’’

De politiek is aan zet

Het is nu aan de gemeenteraad om verder te praten. Wethouder Falgun Binnendijk was niet aanwezig bij de raadscommissie. De raad wilde van hem weten waarom de wethouder nog niet naar de gemeenteraad heeft gereageerd op het aangekondigde vertrek van de adviesraad en wel in de pers. Over deze en andere vragen praat de commissie Sociaal Domein verder op donderdag 10 november. (Foto: Bos Media Services)