Waar komt die straatnaam vandaan? Meldijk

Waarom heet die straat zo? Achter elke straatnaam zit een geschiedenis. We zullen de komende tijd in de Uitgeester Courant verschillende straatnamen de revue laten passeren.

Komt de benaming Meldijk van Molendijk? Arie Zonjee is geen wetenschapper maar vindt het onlogisch omdat een o door de eeuwen heen zelden veranderde in een e. Logischer zou zijn dat Meldijk afstamt van meel door de meelmolen die er stond of wellicht door het woord gemaaldijk.

Familiebedrijf De Stokkenfabriek Zonjee staat al sinds 1804 aan de Meldijk. Vraag Arie Zonjee naar de geschiedenis van Uitgeest en zijn ogen gaan glinsteren. Arie: “De Meldijk is geen straat maar een echte dijk met 1.07 meter verschil tussen Binnen- en Buitendijks. Als de sluizen opengezet worden, krijgen we hier natte voeten. De huizen lagen vroeger een stuk lager, er liep een sloot langs en via een bruggetje liep je vanaf de dijk naar het huis.”

In het kantoor van de Stokkenfabriek hangt een prachtige plaat van Jan Deckwitz waarop de situatie getekend is. Arie: “Het was ooit de hoofdweg van Alkmaar naar Amsterdam als men niet over het water ging. Let wel, wij hadden hier een zeehaven! In 1573 overvielen Spaanse speerruiters Uitgeest, huizen en daken werden gesloopt om hout mee te nemen voor de belegering in Haarlem, het overgeblevene staken zij in brand en moordend trokken zij over de Meldijk naar Haarlem.”

De Meldijk heeft een enorm rijke historie en het zou wat Arie betreft veel meer bekendheid moeten krijgen dat zelfs de grootste uitvinder van Nederland hier vandaan komt. Cornelis Corneliszoon van Uitgeest bedacht aan het einde van de zestiende eeuw als eerste een methode om op windkracht met een molen machinaal hout te zagen waardoor hij een zeer belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van Nederland leverde.

Moeiteloos wijst Arie de plek aan waar de Juffer stond. Deze houtzaagmolen verzaagde hout 30 keer sneller dan daarvoor en voornamelijk de scheepsbouw profiteerde hiervan. Arie: “Terwijl in Engeland alles nog met de hand werd gezaagd, bouwden wij sneller schepen voor onder andere de VOC.” Het was een komen en gaan van vaartuigen, Uitgeester schippers voeren van de Oostzee tot de Middellandse Zee en het dorp bezat een kleine vloot van haringbuizen, schepen die vroeger voor de haringvangst werden gebruikt.”

Met verve vertelt Arie Zonjee over het oudste huis aan Meldijk 16 en over de vele ramen van de stokkenfabriek aan de Meldijkkant die voor gratis licht zorgden maar ook laat hij vallen dat de Meldijk wat hem betreft sinds 1959 geamputeerd is met de komst van de A9. Arie: “Er ligt een idee bij de Algemene Vereniging van Bewoners te Uitgeest om de A9 ter hoogte van de Sluisbuurt en de Populierenlaan onder te brengen in een tunnelbak waardoor de relatie tussen dorp en buitengebied hersteld wordt. Hoe mooi zou dat zijn?” (Monique Teeling)